Webinar jest bezpłatny. Po obejrzeniu zapowiedzi pojawi się formularz, po wypełnieniu którego otrzymasz darmowy dostęp do pełnej wersji webinaru.

Uzyskaj dostęp do pełnej wersji filmu


Administratorami danych osobowych są: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238a, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25 (dalej zwane łącznie WSB).
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie wszystkich zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Administratorów jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i odmowa wyrażenia zgód na przetwarzanie danych, będzie skutkowała brakiem możliwości skorzystania z bezpłatnego webinaru.
Udział w tym wartościowym webinarze możliwy jest wyłącznie, jeśli zgodzisz się otrzymywać od WSB informacje o nowych produktach i promocjach.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.pl
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Webinar jest bezpłatny. Po obejrzeniu zapowiedzi pojawi się formularz, po wypełnieniu którego otrzymasz darmowy dostęp do pełnej wersji webinaru.

Sztuka błądzenia, czyli o popełnianiu błędów

Rafał Żak

Ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Odnajduje się doskonale w kilku rolach: trenera, mówcy i autora tekstów. Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną. Tropi mity, piętnuje zbytnie uproszczenia, promuje rozwój oparty na dowodach. Publikuje książki poświęcone rozwojowi kompetencji.