Kontakt z działem sprzedaży

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Biblioteka
 • Biuro Karier i Praktyk
 • Biuro Rekrutacji studiów I, II stopnia
 • Dział Marketingu i PR
 • Dział Metodyki Nauczania
 • Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Dziekanat - studiów I i II stopnia
 • Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 • Obsługa Finansowa Studenta
 • Specjalista ds. PR

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Rafałem Surowym, mail: iod@wsb.warszawa.pl W JAKIM CELU I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? CEL MARKETINGOWY W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Aby zapewnić Ci najwyższy standard obsługi, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Podane przez Ciebie dane osobowe analizujemy w taki sposób, by przedstawić ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.