Opis kierunku

Innowacyjne podejście do rozwoju kompetencji  menedżerskich i przywódczych!

Najbardziej praktyczna teoria!

Uczenie w działaniu!

Niesamowite doświadczenie!

Niesamowite emocje!

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla osób zarządzających i planujących swój rozwój zawodowy, w całości oparte na modelach Analizy Transakcyjnej!

Powstały one po latach pracy z kadrą menedżerską,  są odpowiedzią na jej potrzeby i wyzwania rynku. Studia mocno osadzone w rzeczywistości biznesowej i prowadzone przez wykładowców praktyków AT,  w tym zaproszonej z Anglii trenerki dającej możliwość uzyskania Certyfikatu 101.

Analiza Transakcyjna /AT/,  której twórcą jest Eric Berne odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. Posiada interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system / organizację / oraz określić kierunki i sposoby zmian.

To spojrzenie z wyższego poziomu, z którego widać strukturę, wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby motywowania pracowników, style pracy i sposoby strukturyzacji czasu, ułatwia tym samym szybkie reagowanie „tu  i teraz” i doskonalenie perspektywy widzenia wielości zjawisk zachodzących w firmie.

AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji.

Przygotowanie menedżerów do efektywnego zarządzania nowoczesną firmą poprzez dostarczenie modeli i narzędzi do zarządzania zasobami organizacji.

Co zyskujesz?

  • Zoptymalizujesz własne działania menedżerskie w kierunku bardziej świadomego i skutecznego przewodzenia ludziom.
  • Umocnisz się w roli menedżera poprzez zdobycie umiejętności i wiedzy na temat siebie i tego, jak radzić sobie w różnych sytuacjach.
  • Nabędziesz umiejętność refleksyjnego podejścia do swojego stylu kierowania i dostosowania go do zmieniających się sytuacji i ludzi.
  • Uzyskasz „Certyfikat  101” umożliwiający stosowanie modeli AT w organizacji wystawiony  przez trenera CTA,PTSTA. Certyfikat wydawany jest po ukończeniu studiów w języku angielskim i uznawany na całym świecie. Warunkiem uzyskania go jest czynne uczestnictwo w zajęciach.

Harmonogram zjazdów 2019/2020

zjazd data
1 26-27.10.2019
2 16-17.11.2019
3 21-22.12.2019
4 18-19.01.2020
5 01-02.02.2020
6 14-15-03.2020
7 28-29.03.2020
8 25-26.04.2020
9 23-24.05.2020
10 06-07.06.2020
11 27-28.06.2020

Opinie

Analiza transakcyjna stosowana jest na rzecz wpierania procesów komunikacji, współpracy i zarządzania w firmach od kilkunastu lat, ale nadal jest dla wielu osób wiedzą nie odkrytą. Wbrew pozorom – łatwo się jej nauczyć i natychmiast zastosować w praktyce. Nazwa tej koncepcji w języku polskim może kojarzyć się z skomplikowanym działaniem matematycznym – Nic bardziej błędnego! Jest metodą diagnozy pozwalającą na dostrzeżenie najważniejszych procesów zachodzących w firmie, zespole, zrozumienie ich i podjęcie decyzji na temat ich modyfikacji.

Ilona Stawczyk

Wykładowca i trener MBA, Członek i założyciel Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, Członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjne, wykładowca WSB

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 11 marca
studia podyplomowe
700 zł
taniej

Zapisując się do 11 marca, zyskujesz 700 zł:

  • 300 zł zniżki w czesnym odliczane na pierwszym roku studiów
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 1200 zł:

  • 800 zł zniżki w czesnym 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Menedżerska akademia analizy transakcyjnej, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie w WSB w Warszawie

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Wykładowcy

Ilona Stawczyk

Wykładowca i trener MBA. Posiada certyfikat Developmental Trasactional Analysis – kompleksowe szkolenie z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej /350 h/, prowadzone przez trenerów z International Centre for Developmental Analysis - wykładowców uczelni angielskich, amerykańskich i...

Joanna Chmura

Psycholog, trener. Realizuje projekty rozwojowe w Polsce i Europie. Pracuje z klientami indywidualnymi i biznesowymi w tematyce wewnętrznego przywództwa i związanych z nim: autentyczności, poczucia własnej wartości oraz odwagi. Uczennica dr Brené Brown, która jako pierwsza w Polsce w...

Pobierz stronę do PDF