Opis kierunku

Od 25 maja 2018 r. stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jest to wspólny akt prawny nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i wszystkich innych przedsiębiorców z całego świata, którzy oferują albo sprzedają swoje towary lub usługi dla osób przebywających w Unii. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo i nowe technologie przetwarzania danych.

Co zyskujesz?

 • Zdobędziesz kompetencje niezbędne do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami prawa oraz będziesz przygotowany do pełnienia tej funkcji w nowych ramach prawnych po wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych. 
 • Poznasz aktualne przepisy prawa obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej.
 • Będziesz mieć umiejętność interpretowania przepisów o ochronie danych osobowych w konkretnych sytuacjach faktycznych (biznesowych, organizacyjnych) i implementowania wymagań prawnych u administratora danych osobowych.
 • Nabędziesz podstawową wiedzę o współczesnych metodach technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych.
 • Będziesz mógł uczestniczyć w postępowaniach prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Zdobędziesz kompetencje niezbędne do pełnienie funkcji  Inspektora Ochrony Danych.
 • Nauczysz się interpretacji Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zarówno od strony prawnej, jak i praktycznego stosowania.
 • Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy z różnych branż i różnych organizacji oraz uznani prawnicy, eksperci od prawnej ochrony danych osobowych.
 • Przekażemy Ci interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje na temat prawa, organizacji i zarządzania, kryptologii i psychologicznych aspektów pracy Inspektora Ochrony Danych

Dla kogo?

 • Prawnicy (radcy prawni, adwokaci),
 • wyższa kadra kierownicza – administratorzy danych, pracownicy działów personalnych, IT,
 • kadra kierownicza organów administracji publicznej (sekretarze, naczelnicy / dyrektorzy / kierownicy komórek organizacyjnych),
 • osoby wykonujące zadania administratora bezpieczeństwa informacji na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych sprzed 01.01.2015 r.

Dostęp do GDPR Risk Tracker

Słuchacze studiów otrzymają darmowy dostęp do GDPR Risk Tracker.

 

To webowa aplikacja dla Administratorów Danych (ADO) oraz Inspektorów Ochrony Danych (IOD), umożliwiająca przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka oraz oceny skutków przetwarzania (DPIA). Narzędzie znajduje zastosowanie zarówno dla małych Administratorów, jak i dla grup kapitałowych oraz Inspektorów Ochrony Danych, którzy świadczą usługi dla dużej liczby ADO. 

 

Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich kluczowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach biznesowych, aplikacja pozwala między innymi: zweryfikować prawną i formalną poprawność przetwarzania danych, określić obowiązki ADO, zweryfikować i zewidencjonować wykazy wymagane przez RODO, wykonać właściwą analizę ryzyka, wygenerować kompleksowy raport dla każdej czynności przetwarzania, stworzyć Rejestr Czynności Przetwarzania.

 

Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką ochrony danych osobowych – a szczególnie inspektorom ochrony danych – polecam nasze studia podyplomowe. Różnią się one od tych prowadzonych na innych uczelniach nie tylko doborem wykładowców reprezentujących zarówno praktyków, jak i teoretyków, ale także metodą prowadzenia zajęć, które będą miały przede wszystkim formę warsztatów. Wśród wykładowców znalazły się osoby tworzące krajowy system ochrony danych osobowych w Polsce oraz nadzorujące jego przestrzeganie. Uwzględniając pozycję Inspektorów Ochrony Danych wewnątrz organizacji, wymagającą nierzadko ogromnej asertywności, kurs uzupełniony został o spotkania z psychologiem. Styl prowadzonych zajęć w sposób szczególny ma kłaść nacisk na budowanie praktycznych umiejętności u słuchaczy, zdecydowana większość zajęć obierze więc formę warsztatową. Jako dziekan uczelni zapewniam swój osobisty nadzór nad wszystkim prowadzonymi zajęciami.

dr Maciej Kawecki

opiekun merytoryczny kierunku Inspektor Ochrony Danych, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Konrad Matlęga

Prowadzę firmę, która zajmuje się działalnością w branży ochrony danych osobowych. To jakość mojej pracy, moja wiedza i doświadczenia budują zaufanie klientów. Codziennie współpracuję z klientami i jednym z moich głównych zadań jest ich profesjonalna obsługa. Staram się stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić swój warsztat pracy, co umożliwiły mi studia podyplomowe w WSB. To tutaj nauczyłem się, jak w praktyce wykorzystywać przekazaną mi wiedzę. Dużym plusem studiowania w WSB była możliwość spotkania z praktykami – zarówno w roli wykładowców, jak i kolegów i koleżanek z branży.

Konrad Matlęga

słuchacz studiów podyplomowych

Jakub Rutkowski

Wybrałem studia na WSB ponieważ to dobre miejsce by spotkać praktyków, wymienić doświadczenia i zyskać nową wiedzę. Praca Inspektora Ochrony Danych to nieustanne wyzwania, niekiedy bardzo trudne do rozwikłania sprawy, a dzięki otwartości prowadzących zajęcia zawsze można liczyć na poradę, czy też po prostu zapytać o inny punkt widzenia. Wybierając studia na WSB postawiłem na jakość.

Jakub Rutkowski

słuchacz studiów podyplomowych

Jacek Krasuski

Od ponad 20 lat pracuję w obszarze związanym z technologiami przetwarzania i transmisji danych. W dobie RODO uznałem, że warto ugruntować swoją wiedzę z zakresu prawnych i praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Mój wybór padł na studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych w warszawskiej WSB. Skusił mnie głównie skład kadry dydaktycznej z dziekanem na czele. Już po pierwszych wykładach okazało się, że była to słuszna decyzja. Wykładowcy to uznani i doświadczeni eksperci. Wszystkich charakteryzuje otwartość na dyskusję i analizę student case study. Wartością dodaną jest networking. W „uczelnianych ławach” spotkałem osoby, które okazały się profesjonalistami z różnych dyscyplin biznesu i sektora publicznego. Możliwość wymiany doświadczeń i transfer wiedzy są bardzo cenne. Podsumowując studia podyplomowe IOD na WSB określam jako wartościowe i rozwijające.
 

Jacek Krasuski

słuchacz studiów podyplomowych

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś!

do 30 października
studia
400 zł
taniej

Zapisując się do 30 październikazyskujesz 400 zł dzięki promocji we wpisowym.

 

 

Program studiów

Program studiów na kierunku Inspektor Ochrony Danych w WSB w Warszawie

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Stępień
dr Maciej Kawecki

Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2016–2017 doradca Ministra Cyfryzacji, od 2017 r. do 2019 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor departamentu zarządzania danymi w tym samym resorcie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w...

dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

Doktor nauk technicznych, absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Telekomunikacja. Wybitny ekspert polski i międzynarodowy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od wielu lat zajmuje się:

 • metodykami oceny bezpieczeństwa...
dr hab. Agnieszka Grzelak

Adwokat, dr hab. nauk prawnych (Polska Akademia Nauk 2016), dr nauk prawnych (UJ, 2006). Od 2016 r. profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletni pracownik administracji publicznej: UKIE, Kancelaria Sejmu, a...

ks. dr hab. Piotr Kroczek

Kościelny Inspektor Ochrony Danych osobowych, w 2011 r. uzyskał habilitację z nauk prawnych w, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej w 2017 r.; profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziale Prawa Kanonicznego; od 2018 r.  Zajmuje...

dr Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner w kancelarii Raczkowski. Kieruje zespołem ochrony danych osobowych.


Ceniona specjalistka w obszarze prawa pracy oraz ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.

dr Michał Czerniawski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, jeden z negocjatorów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prawnik w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, specjalizujący się w obszarze ochrony danych osobowych, cywilnego cyberbezpieczeństwa i ponownego wykorzystania...

dr Mirosław Gumularz

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ).  Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na...

dr Damian Karwala

Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii...

dr Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony danych...

dr Dominik Lubasz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor...

dr Arwid Mednis

Doktor nauk prawnych, od 1988 r. pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, (Zakład Nauki Administracji). Jest również radcą prawnym zrzeszonym w OIRP Warszawa.  Zajmuje się prawem administracyjnym, a jego głównymi specjalizacjami są: prawo ochrony danych...

dr Grzegorz Sibiga

Doktor nauk prawnych, adwokat, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się...

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Ekspert w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych. Ceniona za biznesowe podejście i pro-kliencką postawę.  
Kieruje praktyką ochrony prywatności i danych osobowych oraz jest członkiem zespołu własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird. 
Od 2007 roku doradza...

Monika Adamczyk

Monika Adamczyk jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań biznesowych i systemów informatycznych dla organizacji międzynarodowych, agencji rządowych i sektora prywatnego. Posiada też rozległą wiedzę w zakresie technologii...

Karolina Kowalska

Psycholog, pedagog, doradca zawodowy i trener, absolwentka Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Współpracowała jako wykładowca z Wyższą Szkołą Języków Obcych, Wyższą Szkołą Bankową, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Tworzy i projektuje...

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy - ekspert z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej.
Szkoleniowiec, audytor, prelegent z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych. Partner zarządzający w kancelarii Osiej i Partnerzy, Prezes...

Paweł Makowski

Posiada wieloletnie bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Przez kilka lat był członkiem kadry kierowniczej polskiego organu ochrony danych – GIODO, będąc wicedyrektorem odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową (w tym prace nad RODO na szczeblu UE) oraz...

Sylwia Stefaniak

Informatyk w świecie prawników. W Ministerstwie Cyfryzacji jako Ekspert zajmuje się projektami związanymi ze sztuczną inteligencją, Internetem Rzeczy, analityką danych – ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO. Rzeczą, na której najbardziej się skupia jest etyczne podejście...

dr Agnieszka Stępień-Banach

Doktor nauk prawnych. W latach 2011-2012 pełniła funkcję prodziekana w WSM w Warszawie. Inspektor ochrony danych oraz audytor wiodący ISO 27001. Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych. Członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020”...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

28-30.10 biuro czynne tylko zdalnie. W sobotę, 31.10 nieczynne.

Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa

E-mail: dsp@wsb.warszawa.pl
Tel.: 22 256 23 17 532 088 865 532 542 237

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF