Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku akademia menedżera:

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
AKADEMIA MENEDŻERA
(160 godz.)

Postawa proaktywna lidera i zespołu (16 godz.) 

Diagnoza kompetencji w oparciu o wielopoziomowy test Master Person Analysis (4 godz.) 

Sztuka wystąpień publicznych (12 godz.) 

Typy psychologiczne – kto jest kim w zespole (8 godz.) 

Nagradzanie i karanie pracowników (8 godz.) 

Rekrutacja oparta na kluczowych kompetencjach (16 godz.) 

Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespołu – menedżer w roli mentora i trenera (16 godz.) 

Błyskawiczne motywowanie pracowników (8 godz.) 

Coachingowy model zarządzania – menedżer jako coach (8 godz.) 

Negocjacje menedżerskie (16 godz.) 

Zarządzanie stresem i emocjami (8 godz.) 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu menedżera oraz członków zespołu (8 godz.) 

PR marki osobistej menedżera (16 godz.) 

Seminarium dyplomowe (16 godz.) 

Forma zaliczenia
Folder
Praca zaliczeniowa