Program studiów

Program studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSB Warszawa:
 

  • pedagogika
  • psychologia
  • metodyka edukacji polonistycznej
  • metodyka edukacji matematycznej
  • metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
  • metodyka edukacji plastycznej i technicznej
  • metodyka edukacji muzycznej
  • metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

 

Uwaga: kierunek nadający uprawnienia nauczycielskie.