Co zyskujesz, studiując administrację II stopnia w WSB?

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z trzech form: stacjonarnej, niestacjonarnej lub hybrydowej. 
 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu. 
 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz piątki w godzinach popołudniowych. 

W odpowiedzi na potrzeby naszych studentów i kandydatów cześć zajęć (głównie wykłady) będziemy realizować online, przy użyciu platformy Teams. Każdy student dotrzymuje bezpłatny dostęp do narzędzi Microsoft 365 oraz wsparcie szkoleniowe i techniczne.

x

Możesz też wybrać najnowszą formę, czyli hybrydową. Studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej są nowością w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.
Na czym polega? Jest to połączenie zajęć online, realizowanych poprzez platformę edukacyjną Teams z tradycyjnymi zajęciami w salach wykładowych. Zajęcia odbywają się w wybrane dni w ciągu tygodnia. Ograniczona liczba dojazdów na uczelnię to oszczędność czasu i pieniędzy. Równocześnie, dzięki zajęciom w salach, zachowujesz prawdziwy kontakt z wykładowcami oraz innymi studentami. 

 

W celu wyboru tej formy studiów podczas zapisu online na studia, w polu Specjalność wybierz interesującą Cię specjalność z rozszerzeniem  - studia hybrydowe, np. kierunek Administracja - specjalność: Inspektor ochrony danych osobowych - Studia Hybrydowe.

W czasie studiów nauczysz się przygotowywać akty administracyjne, w tym decyzje administracyjne. Poznasz procedury ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz zasady ustroju politycznego państwa. Będziesz przygotowany do kierowania małymi oraz średnimi zespołami pracowniczymi. Zdobywasz umiejętności, które pomogą Ci w uzyskaniu awansu na stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

Programy studiów zostały przygotowane we współpracy z urzędami oraz instytucjami administracji rządowej i samorządowej, sądami, prokuratorami, organizacjami pracodawców i pozarządowymi.

 

 

studia EFS

Studiując na kierunku Administracja na II stopniu i wybierając jedną ze specjalności dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu "Wiedza Edukacja Rozwój", realizujesz taki sam program, jak studenci niekorzystający z dofinansowania.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie "Projekty".

Studia Licencjackie

Wybierając studia dofinansowane oszczędzasz. Oznacza to, że poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji w trakcje rekrutacji, zapłacić mniej również w kolejnych latach studiów.

 

 

Cechy kierunku:

Uścisk dłoni
program studiów konsultowany z partnerami
Organizacja
zajęcia z praktykami
Mózg
ćwiczenia i warsztaty
Medal
kwalifikacje cenione na rynku
możesz skorzystać z dofinansowania z EFS

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Rozumieć i stosować przepisy prawa administracyjnego.
Przygotowywać akty administracyjne, w tym decyzje administracyjne.
Orientować się w zakresie instytucji i procedur ochrony prawnej w Unii Europejskiej.
Kierować małymi oraz średnimi zespołami pracowniczymi i organizować ich pracę.
x

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja i finanse samorządowe
Niestacjonarne Stacjonarne
od 305 zł
Inspektor ochrony danych osobowych
Niestacjonarne Dofinansowane
od 265 zł
Zarządzanie kryzysowe w administracji
Niestacjonarne Stacjonarne
od 305 zł
Zarządzanie w administracji publicznej
Niestacjonarne Dofinansowane
od 265 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Ryszard Droba
Igor Protasowicki
Mirosław Gumularz
Prof. dr hab. Janusz Soboń
dr Edyta Dubois
dr Marta Stepnowska
dr Stanisław K. Jachowicz
Karol Kostrzębski
dr Sebastian Gajewski
dr Jan Znajdek
dr Ryszard Droba

Doktor nauk prawnych. Praktyk i teoretyk administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z zajmowaniem kierowniczych stanowisk urzędniczych w administracji rządowej. W latach 90. członek zespołu do spraw Reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu. Były ekspert...

dr inż. Igor Protasowicki

W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013...

dr Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

 

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

dr Marta Stepnowska

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnienie prawa rzeczowego i prawa spółdzielczego.

dr Stanisław K. Jachowicz

Wykładowca, konsultant naukowy, ekspert europejski. Doświadczenia praktyczne pracy naukowej i dydaktycznej na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych, w procesach restrukturyzacji, wdrażania usprawnień i zarządzania projektami. Wieloletni kierownik studiów licencjackich, magisterskich i...

dr Karol Kostrzębski

Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w...

dr Sebastian Gajewski

Doktor nauk prawnych. Zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądową kontrolą administracji. Autor blisko 80 publikacji z tego zakresu: monografii, komentarzy, artykułów i glos. 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i...

dr Jan Znajdek

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki w szkołach wyższych.

 

W Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie prowadzi zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. Ochrona własności intelektualnej; Ochrona danych...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Łabiszyńska 25
pokój 008
03-204 Warszawa

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl
Tel.: 22 256 23 04
Infolinia: 22 123 96 58

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 08:00-16:00
  • śr: 10:00-18:00
  • cz-pt: 08:00-16:00
  • so: 09:00-14:00
Pobierz stronę do PDF