Co oznacza kierunek dofinansowany EFS?

Są to kierunki studiów I stopnia (licencjackich oraz inżynierskich) dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie studiów pozwala Ci na studiowanie na korzystnych warunkach finansowych. Wybierz studia na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym. 

Projekt ,,Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie zintegrowany program rozwoju uczelni"

Dofinansowanie w ramach tego projektu można zdobyć na poniższych kierunkach I stopnia:

Sprawdź pełną ofertę studiów I stopnia i II stopnia  w WSB w Warszawie. 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektów jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2023 r.

Dlaczego warto wybrać specjalności w ramach tego projektu?

  • studia są dofinansowane z UE - zapłacisz jeszcze mniej za czesne!

  • możesz skorzystać z dofinansowanych certyfikowanych szkoleń

  • studiując w WSB możesz korzystać z innych form wsparcia, np. staży za które otrzymujesz wynagrodzenie

Projekt ,,Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego"

Dofinansowanie w ramach tego projektu można zdobyć na poniższych kierunkach I stopnia:

Sprawdź pełną ofertę studiów I stopnia i II stopnia  w WSB w Warszawie. 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektów jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2023 r.

Dlaczego warto wybrać specjalności w ramach tego projektu?

  • studia są dofinansowane z UE - zapłacisz jeszcze mniej za czesne!

  • możesz skorzystać z dofinansowanych certyfikowanych szkoleń

  • studiując w WSB możesz korzystać z innych form wsparcia, np. staży za które otrzymujesz wynagrodzenie

Co zyskujesz decydując się na studia dofinansowane ze środków EFS?

płacisz mniej za studia przez cały okres trwania studiów
całkowita zniżka może wynieść nawet 1820 zł w ciągu roku
studiując w WSB możesz korzystać z innych form wsparcia, np. staży za które otrzymujesz wynagrodzenie
możesz skorzystać z dofinansowanych certyfikowanych szkoleń

Zasady rekrutacji

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce: Zasady rekrutacji.

Masz pytania?