Co oznacza kierunek dofinansowany EFS?

Są to kierunki studiów I stopnia (licencjackich oraz inżynierskich) dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie studiów pozwala Ci na studiowanie na korzystnych warunkach finansowych. Wybierz studia na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym. 

Projekt ,,Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie"

Dofinansowanie w ramach tego projektu można zdobyć na poniższych kierunkach I stopnia:

Sprawdź pełną ofertę studiów I stopnia w WSB w Warszawie. 

Dlaczego warto wybrać specjalności w ramach tego projektu?

  • studia są dofinansowane z UE - zapłacisz jeszcze mniej za czesne!

  • możesz skorzystać z dofinansowanych certyfikowanych szkoleń

  • studiując w WSB możesz korzystać z innych form wsparcia, np. staży za które otrzymujesz wynagrodzenie

Projekt ,,Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego"

Dofinansowanie w ramach tego projektu można zdobyć na poniższych kierunkach I stopnia:

Sprawdź pełną ofertę studiów I stopnia w WSB w Warszawie. 

Dlaczego warto wybrać specjalności w ramach tego projektu?

  • studia są dofinansowane z UE - zapłacisz jeszcze mniej za czesne!

  • możesz skorzystać z dofinansowanych certyfikowanych szkoleń

  • studiując w WSB możesz korzystać z innych form wsparcia, np. staży za które otrzymujesz wynagrodzenie

Co zyskujesz decydując się na studia dofinansowane ze środków EFS?

płacisz mniej za studia przez cały okres trwania studiów
całkowita zniżka może wynieść nawet 1820 zł w ciągu roku
studiując w WSB możesz korzystać z innych form wsparcia, np. staży za które otrzymujesz wynagrodzenie
możesz skorzystać z dofinansowanych certyfikowanych szkoleń

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia dofinansowane w 4 prostych krokach:

KROK 1

Wybierz studia
•    Spośród dofinansowanych  kierunków studiów licencjackich i inżynierskich wybierz jeden dla siebie.
•    Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione formularze. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu, przypomni o potrzebnych dokumentach i upływających terminach.

•   Zapoznaj się z warunkami oraz trybem rekrutacji na studia wyższe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2019/2020:

’’Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja" - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

’’Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie’’- zintegrowany program rozwoju uczelni

’’Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie’’- zintegrowany program rozwoju uczelni (kierunki pedagogiczne)

 

Etap pierwszy rekrutacji to dokonanie zapisu on-line (www.wsb.pl/warszawa) oraz złożenie w Biurze Rekrutacji (Wyższa Szkoła Bankowa, Warszawa ul. Łabiszyńska 25) pełnego kompletu dokumentów rekrutacyjnych w terminach:

I termin do 12 sierpnia 2019 r.

II termin do 2 września 2019 r.

III termin do 16 września 2019 r.

IV termin do 30 września 2019 r.

V termin do 7 października 2019 r.

VI termin do 16 października 2019 r.

 

Uwaga! W przypadku studiów dofinansowanych ilość miejsc jest ograniczona.  

KROK 2

Skompletuj dokumenty
•    podanie i kwestionariusz (oba uzupełnione dokumenty generuje system zapisów online)
•    umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online)

•    uzupełnij oraz wydrukuj oświadczenie oraz formularz danych uczestnika projektu 
•    kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis  do wglądu
•    1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu  osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm)
•    ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
•    dowód wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: imię i nazwisko osoby zapisanej na studia oraz nazwę kierunku.

 

Uzupełnij później
Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

KROK 3

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji
Złóż komplet dokumentów wraz z podpisaną umową o świadczenie usług edukacyjnych.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz informacje o wpisie na listę studentów na studia oraz informacje o tym, kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów zajęć, harmonogramów i legitymacji.


Dodatkowo do wypełnienia będą dokumenty wynikające z uczestnictwa w  studiach dofinansowanych. Dokumenty do wglądu poniżej:
•    aneks do umowy (zawierający informacje o kwocie dofinansowania na poszczególnych specjalnościach)
•    formularz zgłoszenia oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje.

KROK 4

To już! Jesteś studentem WSB!

 

Już niebawem będziesz mógł zalogować się do Extranetu, gdzie:

  • sprawdzisz harmonogram zjazdów
  • dowiedziesz się, kiedy odbędzie się uroczysta Inauguracja roku akademickiego
  • sprawdzisz płatności.

W “Strefie studenta” przeczytasz o tym, co i gdzie jako student będziesz mógł załatwić, a także o organizacjach studenckich, do których będziesz mógł dołączyć.

Przydatne dokumenty

Zapoznaj się z warunkami oraz trybem rekrutacji na studia wyższe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2019/2020:

’’Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja" - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

’’Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie’’- zintegrowany program rozwoju uczelni

’’Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie’’- zintegrowany program rozwoju uczelni (kierunki pedagogiczne)

 

Pobierz:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

FORMULARZ DANYCH UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

Masz pytania?