Program studiów

Program studiów na kierunku zarządzanie w WSB w Warszawie:

 

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim 
 • Badania marketingowe
 • Prawo cywilne
 • Statystyka opisowa
 • Zarządzanie projektami
 • Rachunkowość finansowa 
 • Zarządzanie jakością
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Ocena wyników działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczość
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomia 
 • Zastosowanie matematyki w zarządzaniu
 • Technologia informacyjna
 • Rynek finansowy 
 • Psychospołeczne problemy organizacji 
 • Zarządzanie logistyką
 • Marketing
 • Negocjacje w biznesie
 • Przygotowanie do rynku pracy 
 • Techniki studiowania
 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • BHP