Program studiów

Program studiów na kierunku  Turystyka i rekreacja w WSB w Warszawie:

 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF
 • Geografia i kartografia turystyczna
 • Historia sztuki i architektury
 • Fizjologia człowieka
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy turystyki
 • Techniki studiowania
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Socjologia w turystyce i rekreacji
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Podstawy rachunkowości
 • Psychologia w turystyce
 • Podstawy zarządzania
 • Technologia informacyjna
 • Ekologia z ochroną środowiska
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Podstawy dietetyki
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Krajoznawstwo
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością
 • Podstawy hotelarstwa
 • Przedsiębiorczość
 • Komunikacja społeczna w turystyce
 • Prawo w turystyce i rekreacji 
 • Ćwiczenia terenowe