Co zyskujesz, studiując psychologię w biznesie w WSB?

Dofinansowanie studiów pozwala Ci na studiowanie na korzystnych warunkach finansowych. Wybierz studia na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym.  

 

Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

 • Uczysz się według programu, który łączy wiedzę psychologiczną z zagadnieniami z zarządzania i innych nauk społecznych.
 • Uczysz się o procesach psychologicznych oraz wpływie ludzkich emocji na podejmowanie decyzji.

Rozwijasz kompetencje miękkie z obszaru komunikacji i budowania relacji międzyludzkich.

Na zajęciach spotykasz praktyków, dzięki którym rozwiniesz umiejętności przydatne na stanowiskach związanych z zarządzaniem ludźmi, mediacjami czy negocjacjami.

Co zyskujesz studiując w WSB w Warszawie?

Książka
Zajęcia z ekspertami
Uścisk dłoni
Praktyki w firmach
Palec
Interaktywne treningi

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Efektywnie zarządzać ludźmi, w tym sprawnie dobierać kadrę, motywować czy kształtować konstruktywne relacje w zespole.
Rozwiązywać konflikty w organizacji.
Prowadzić skuteczne negocjacje i mediacje.
Wspomagać procesy związane z dobrostanem pracowników (wellbeing) w miejscu pracy.
Wykorzystywać narzędzia PR do tworzenia wizerunku organizacji.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Psychologia menedżera i organizacji - studia dofinansowane z EFS
Niestacjonarne Stacjonarne Dofinansowane Rekrutacja zakończona
od 234 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia dofinansowane z EFS
Niestacjonarne Stacjonarne Dofinansowane Rekrutacja zakończona
od 234 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Psychologia w biznesie w WSB w Warszawie:

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Komunikacja społeczna
 • Trening...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Pobierz stronę do PDF