Program studiów

Program studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Warszawie:

 • BHP i Ergonomia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Filozofia
 • Filozofia pedagogiki
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Język angielski
 • Komunikacja interpersonalna/Metody i techniki negocjacji
 • Metody badań pedagogicznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Podstawy pedagogiki ogólnej
 • Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej/Ryzykowne zachowania młodzieży
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej/Pedagog i pedagogika specjalna
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Podstawy socjologii ogólnej
 • Praktyki zawodowe
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Psychologia rozwojowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Socjologia wychowania
 • Systemy pedagogiczne
 • Technologie informacyjne
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Wychowanie fizyczne* (na studiach stacjonarnych).