Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

 • Efektywnie komunikować się z podopiecznymi.
 • Identyfikować potrzeby opiekuńcze i wychowawcze, w tym z zakresu pracy socjalnej i pieczy zastępczej.
 • Opracowywać i realizować projekty z zakresu pracy z osobami i grupami, planować i organizować tę pracę opiekuńczą wychowawczą i pieczę zastępczą.
 • Opracowywać i realizować programy działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców.
 • Prowadzić zajęcia o charakterze wychowawczym i opiekuńczymi.
 • Podejmować działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałać dyskryminacji.
 • Wykorzystywać metody pracy rehabilitacyjnej i opiekuńczej z osobami niepełnosprawnymi.
 • Inicjować współpracę międzypokoleniową oraz działania społeczne i wolontariackie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Specjalność dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich w ramach projektu ,,Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie", prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie.

 

Liczba miejsc na studia dofinansowane jest ograniczona.

 

Pobierz:

Praca dla Ciebie:

 • wychowawca w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej
 • wychowawca w placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych
 • doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia społecznego
 • wychowawca w świetlicy szkolnej i w świetlicy środowiskowej
 • wychowawca/instruktor w instytucji wychowania pozaszkolnego
 • wychowawca w instytucjach pomocy społecznej
 • pracownik ośrodka interwencji kryzysowej
 • instruktor w organizacji pozarządowej –  stowarzyszeniu, fundacji
 • streetworker
 • koordynator pieczy zastępczej
 • osoba prowadząca rodzinną formę pieczy zastępczej.

 

Uwaga: specjalność bez uprawnień nauczycielskich.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • praca socjalna 
 • metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 • piecza zastępcza i jej koordynacja
 • komunikacja interpersonalna
 • metodyka pracy opiekuńczej i wychowawczej z dzieckiem.
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF