Co zyskujesz, studiując pedagogikę w WSB?

Dofinansowanie studiów pozwala Ci na studiowanie na korzystnych warunkach finansowych. Wybierz studia na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym.  

 

Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

Na zajęciach spotykasz wykładowców z wieloletnim doświadczeniem, bardzo zaangażowanych w  przekazywanie swojej wiedzy studentom. 
Zdobywasz wartościową i aktualną wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych oraz psychologii i socjologii.

Studiujesz na kierunku dla osób, które chcą profesjonalnie wspierać rozwój innych.
W zależności od wybranej specjalności poznajesz specyfikę i metodykę pracy pedagogicznej w konkretnym obszarze – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, opiekuna, pedagoga pracy (doradcy zawodowego), pedagoga rodziny.

Uczestniczysz w zajęciach o zróżnicowanej tematyce i formie: wykładach, warsztatach e-learningowych, wizytach studyjnych i zajęciach terenowych. 

Cechy kierunku:

Laptop
nowoczesne metody nauczania
Uścisk dłoni
elastyczny proces kształcenia
Organizacja
ciekawi wykładowcy z bogatym doświadczeniem

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Diagnozować potrzeby edukacyjne osób w różnym wieku oraz udzielać im właściwego wsparcia.
Projektować, przygotowywać i przeprowadzać różne (właściwe dla specjalności) programy edukacyjne oraz terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wybierać i umiejętnie wykorzystywać w nauczaniu oraz wychowaniu nowoczesne technologie w procesie uczenia się – nauczania.
Projektować, przygotowywać i przeprowadzać działania profilaktyczne, projekty kulturalno-oświatowe i kampanie edukacyjne.
Stosować nowoczesne techniki oddziaływania wychowawczego.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 181 zł 231 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Warszawie:

  • BHP i Ergonomia
  • Biomedyczne podstawy rozwoju
  • Filozofia
  • Filozofia pedagogiki
  • Historia myśli pedagogicznej
  • Język angielski
  • Komunikacja interpersonalna/Metody i techniki negocjacji
  • Metody badań...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Opinie

Wbrew obiegowym stwierdzeniom pedagodzy to nie tylko nauczyciele. Na naszych studiach, w zależności od wybranej specjalności, zrozumiesz specyfikę i metodykę pracy pedagogicznej w konkretnym obszarze – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, opiekuna, pedagoga pracy (doradcy zawodowego) czy pedagoga rodziny. Praca z ludźmi, niezależnie od ich wieku, to ciekawe wyzwanie i duża odpowiedzialność. Z nami zbudujesz swój warsztat.

dr Jakub Czarkowski

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF