Program studiów

Program studiów na kierunku Logistyka w WSB w Warszawie:

 • Język obcy 
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Techniki studiowania 
 • BHP
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wprowadzenie do techniki
 • Podstawy logistyki
 • Podstawy ekonomii 
 • Podstawy marketingu i badań marketingowych 
 • Matematyka
 • Podstawy zarządzania
 • Matematyka
 • Towaroznawstwo i materiałoznawstwo
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu
 • Techniki informatyczne
 • Laboratorium inżynierskie
 • Przygotowanie do rynku pracy 
 • Podstawy prawa
 • Wytrzymałość materiałów 
 • Grafika inżynierska
 • Statystyka i elementy badań operacyjnych
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Opakowania i zabezpieczenie ładunku 
 • Podstawy finansów przedsiębiorstw
 • Infrastruktura logistyczna 
 • Organizacja i ekonomika transportu
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Logistyka procesu podstawowego
 • Noralizacja i zarządzanie jakością
 • Ekologistyka
 • Logistyka dystrybucji 
 • Magazynowanie i zarządzanie zapasami