Co zyskujesz, studiując logistykę w WSB?

Dofinansowanie studiów pozwala Ci na studiowanie na korzystnych warunkach finansowych. Wybierz studia na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym.  

 

Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

 • Przygotowujemy Cię do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 • Na zajęciach spotykasz wykładowców, którzy pokażą Ci, że logistyka to narzędzie minimalizacji kosztów, maksymalizacji obsługi klienta oraz osiągania przewagi konkurencyjnej.

Zdobywasz jeden z bardziej poszukiwanych na rynku zawodów – logistyk jest potrzebny w firmach reprezentujących niemal każdą branżę.  

Poznajesz ogólnoświatowe trendy wpływające na sterowanie globalnymi przepływami towarów, osób i informacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii IT i dowiadujesz się, na jakich zasadach działają współcześnie transport i magazynowanie.
 

Cechy kierunku:

Tryby
tytuł inżyniera
Monitor
specjalistyczne oprogramowanie
zajęcia z ekspertami

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Analizować i oceniać problemy logistyczne w organizacji
Wykorzystywać zasady i metody rozwiązywania problemów logistycznych w przedsiębiorstwie
Projektować procesy logistyczne i zarządzać infrastrukturą logistyczną
Optymalizować i racjonalizować procesy i usprawniać systemy logistyczne w organizacji
Używać specjalistycznego języka obcego
Wykorzystywać wiedzę o funkcjonowaniu centrów logistycznych i stref wolnocłowych.
Wypełniać dokumentację logistyczną przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego
Tworzyć koncepcję obsługi logistycznej w krajowym i międzynarodowym obrocie towarowym
Organizować zabezpieczenie logistyczne imprezy masowej

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Logistyka i spedycja międzynarodowa - studia dofinansowane z EFS
Niestacjonarne Stacjonarne Studia inżynierskie Dofinansowane Rekrutacja zakończona
od 234 zł
Logistyka małych i średnich przedsiębiorstw - studia dofinansowane z EFS
Niestacjonarne Stacjonarne Studia inżynierskie Dofinansowane Rekrutacja zakończona
od 234 zł
Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi - studia dofinansowane z EFS
Niestacjonarne Stacjonarne Studia inżynierskie Dofinansowane Rekrutacja zakończona
od 234 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Logistyka w WSB w Warszawie:

 • Język obcy 
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Techniki studiowania 
 • BHP
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wprowadzenie...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Opinie

Odpowiedzią na wiele współczesnych wyzwań biznesowych gospodarki globalnej jest logistyka – dziedzina wiedzy związana z organizacją i realizacją sprawnych, skutecznych i opłacalnych przepływów towarów, energii, osób i informacji. Jej zastosowanie w różnych sferach działalności, między innymi w przemyśle, transporcie, gospodarce komunalnej, budownictwie, rolnictwie, handlu, czy turystyce, generuje coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tego zakresu.

Mirosław Zielony

Pobierz stronę do PDF