Program studiów

Program studiów na kierunku Informatyka w WSB w Warszawie:

 • Język obcy 
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Egzamin semestralny
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy zarządzania
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Przedsiębiorczość 
 • Podstawy ekonomii
 • Analiza matematyczna
 • Matematyka dyskretna
 • Probabilistyka i statystyka 
 • Narzędzia informatyki
 • Wprowadzenie do informatyki
 • Podstawy programowania
 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Programowanie zaawansowane 
 • Architektura komputerów
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe 
 • Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych
 • Analiza systemów informatycznych
 • Projektowanie systemów informatycznych 
 • Bazy danych 
 • Bazy danych 
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Przetwarzanie danych multimedialnych 
 • Inżynieria oprogramowania
 • Laboratorium inżynierskie