Co zyskujesz, studiując finanse i rachunkowość w WSB?

Dofinansowanie studiów pozwala Ci na studiowanie na korzystnych warunkach finansowych. Wybierz studia na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym.  

 

Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

 • W trakcie zajęć zdobywasz wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania instytucji finansowych oraz innych podmiotów rynkowych.
 • Na zajęciach korzystasz ze specjalistycznego oprogramowania, m.in. edukacyjna wersja pakietu SYMFONIA 2017 firmy MATRIX.PL, Sage Symfonia ERP, Project Libre.

Od ekspertów uczysz się, jak analizować i interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze oraz sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych i ich otoczenia.

Dowiadujesz się, jak wykorzystywać wiedzę z obszaru finansów, by skutecznie prowadzić własny biznes. 

Cechy kierunku:

Organizacja
Praca w grupach projektowych
Laptop
Specjalistyczne oprogramowanie
zajęcia z ekspertami

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Prowadzić księgi rachunkowe
Przewidywać ryzyko i zarządzać nim
Sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami
Gromadzić, analizować i prezentować dane finansowe, wykorzystując narzędzia informatyczne. Dokonywać analizy i oceny sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych
Wybierać najkorzystniejsze metody finansowania inwestycji i przygotowywać plany finansowe.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Finanse przedsiębiorstw - studia dofinansowane z EFS
Niestacjonarne Dofinansowane Od marca
od 240 zł 290 zł
Rachunkowość - studia dofinansowane z EFS
Niestacjonarne Dofinansowane Od marca
od 240 zł 290 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w WSB w Warszawie:

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet) 
 • Egzamin semestralny
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Arkusz kalkulacyjny...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF