Co zyskujesz, studiując finanse i rachunkowość w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie.

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.
W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Tradycyjny - hybrydowy: wykłady zrealizujesz online a ćwiczenia w salach wykładowych. W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".

W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunkowość przygotujemy Cię do sprawnego poruszania się w świecie finansów. Damy możliwość poznania narzędzi, instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Jak redukować koszty? Jak efektywnie inwestować? Jak wybierać najkorzystniejsze metody finansowania inwestycji i zarządzania ryzykiem? Tego dowiesz się na tym kierunku studiów.  

Poznasz specjalistyczne oprogramowanie m.in. Sage Symfonia., powszechnie używane w firmach i biurach rachunkowych. Poza tym masz dostęp do innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, m.in. gier biznesowych oraz elektronicznych podręczników do zajęć, które ułatwią Ci naukę.

 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu księgowości, bankowości, prawa, podatków i ubezpieczeń. Dzięki wsparciu doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu wiesz, że przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi trendami.

Jako student WSB możesz skorzystać z pomocy Biura Karier i Praktyk i już w trakcie studiów zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

W celu usprawnienia tego procesu, umożliwiliśmy naszym studentom dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy, który jest używany w Europie przez ponad 700 uczelni. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób pracodawcy mogą dodawać oferty pracy i kontaktować się ze studentami.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Kierunek finanse i rachunkowość to studia dla osób, które lubią matematykę i statystykę oraz doskonale czują się w świecie liczb, mają zdolności analityczne i potrafią szybko przetwarzać informacje,  interesują się tym, jak działają międzynarodowe rynki finansowe oraz tym, jak funkcjonuje gospodarka.

Cechy kierunku:

Organizacja
Praca w grupach projektowych
Laptop
Specjalistyczne oprogramowanie
5 specjalności do wyboru

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 9 lutego
czesne już od
380 zł
330 zł
miesięcznie

Zapisując się do 9 lutego, zyskujesz:

 

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Patrzeć na świat przez pryzmat finansów.
Rozpoznawać i oceniać ryzyka finansowe.
Tworzyć dokumenty finansowe i prowadzić ich ewidencje.
studenci warszawa
Podejmować decyzje, tworzyć plany finansowe i inwestycyjne.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bankowość i innowacje finansowe
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 425 zł 475 zł
Finanse przedsiębiorstw
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 425 zł 475 zł
Rachunkowość
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 425 zł 475 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Warszawie:

 

 • Podstawy finansów
 • Mikroekonomia
 • Podstawy makroekonomii
 • Rachunkowość
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa
 • Statystyka i ekonometria
 • Matematyka finansowa
 • Finanse międzynarodowe
 • Arkusz kalkulacyjny w finansach 
 • System finansowy
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Propedeutyka prawa
 • Podatki  
 • Nauki społeczne
 • Rynki finansowe
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Przedsiębiorczość
 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet) 
 • Egzamin semestralny
 • Techniki studiowania
 • BHP
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Dominik Sieradzki
Agnieszka Nowakowska
dr Łukasz Piętak
dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
dr Anna Falkowska
D.Al-Khamisy
Marzanna_Lament
mgr Wanesa Choptiany
dr Łukasz Skawiński
adrian_przymuszała
Rafał_Balina
Rapacki
Marcin_Budzewski
dr hab. Aneta Ejsmont
mgr Andrzej Nowakowski
Prof. dr hab. Janusz Soboń
mgr Mateusz Jakubik
dr hab. Jakub Kraciuk
dr Dominik Sieradzki

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, menedżer kierunku Finanse i rachunkowość, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Absolwent informatyki i ekonometrii na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie studiów...

Agnieszka Nowakowska

Praktyk Public Relations, medioznawca.
Od dwóch dekad związana z branżą doradztwa komunikacyjnego. Prowadziła projekty z zakresu komunikacji korporacyjnej, CSR oraz PR produktowego dla kilkudziesięciu marek.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu...

dr Łukasz Piętak

Pracownik naukowy INE PAN od 2016 r. Zainteresowania badawcze dr Łukasza skupione są na zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym, wzrostem gospodarczym oraz makroekonomią gospodarki otwartej. W badaniach ekonometrycznych stosuje głównie modele panelowe oraz przestrzenne modele...

dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; praca habilitacyjna nt. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako instrument realizacji socjalnych funkcji opodatkowania, obroniona w październiku 2014 roku w Varna Free University w Warnie. Ponadto w dniu 29 października 2020 roku został nadany tytuł...

dr Anna Falkowska

Doktor nauk społecznych: pedagog, socjolog (specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi), doradca zawodowy, specjalista prawa ochrony środowiska.  Ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku ochrona środowiska w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w...

dr Danuta Al-Khamisy

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, obecnie WSB. Autorka 5 monografii, 13 książek pod redakcją, ponad 150 artykułów w rozdziałach współautorskich, w czasopismach polskich i zagranicznych,...

dr hab. Marzanna Lament

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za publikację: Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń.

Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym 14 pozycji...

mgr Wanesa Choptiany

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z obszaru prawa ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w kontekście prawno-porównawczym....

dr Łukasz Skawiński

Doktor nauk ekonomicznych, trener, doradca biznesowy. Ekspert oceniający projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradza w zakresie aspektów związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.
Na swoim koncie posiada ponad 12000...

mgr Adrian Przymuszała

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu metod ilościowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu wyceny...

dr Rafał Balina

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu bankowości, finansów i zarządzania. W trakcie dotychczasowej kariery realizował liczne projekty związane opracowywaniem i wdrażaniem strategii zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w...

dr Zdzisław Rapacki

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu gospodarki światowej, stosunków międzynarodowych. Autor publikacji na temat gospodarki światowej, dyplomacji, negocjacji międzynarodowych. Uczestniczył w kilkuset konferencjach międzynarodowych poświęconych m.in....

mgr Marcin Budzewski

Marcin Budzewski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych...

dr hab. Aneta Ejsmont

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na Wydziale Ekonomii i Finansów w Katedrze Rachunkowości. Specjalizuje się w...

mgr Andrzej Nowakowski

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej, absolwent MBA University of Illinois, Politechniki Lubelskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę: strategii organizacji, struktur i procesów organizacyjnych,...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

mgr Mateusz Jakubik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w praktyce" o profilu "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem" na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Collegium...

dr hab. Jakub Kraciuk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce ekonomii międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem globalizacji ekonomicznej oraz jej skutków takich jak: procesy koncentracji zachodzących w gospodarce światowej, a także procesy...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Pokój 011
Łabiszyńska 25
pokój 008
03-204 Warszawa

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl
Tel.: 22 256 23 04

Godziny otwarcia:
 • pn: 11:00-18:00
 • wt-pt: 08:00-16:00
 • so: 09:00-14:00
Pobierz stronę do PDF