Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Przedmioty kształcenia ogólnego
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Podstawy finansów
 • Geografia gospodarcza
 • Psychologia w biznesie
 • Statystyka opisowa
 • Polityka gospodarcza
 • Ekonometria
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Analiza ekonomiczna
 • Rachunkowość
 • Bankowość
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Rynki finansowe
 • Podstawy prawa
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy zarządzania
 • Polityka społeczna
 • Techniki negocjacji/Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Zachowania konsumenta na rynku/Marketing
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Praktyki zawodowe 
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Język angielski
Przedmioty kierunkowe
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych