Program studiów

Program studiów na kierunku Administracja w WSB w Warszawie:

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Egzamin semestralny
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Tradycje prawa
 • Prawoznawstwo i logika
 • Nauka o państwie
 • Ekonomia
 • Komunikacja społeczna
 • Wprowadzenie do polityki
 • Prawo konstytucyjne
 • Finanse i gospodarka
 • Prawo cywilne
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Prawo administracyjne materialne
 • Administracja rządowa i służba cywilna
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Finanse i gospodarka
 • e-Administracja
 • Administracja samorządowa
 • Postępowanie administracyjne sądowo-administracyjne
 • Warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa
 • Zarządzanie ludźmi
 • Warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa
 • Umiejętności menadżerskie