Co zyskujesz studiując administrację w WSB?

Dofinansowanie studiów pozwala Ci na studiowanie na korzystnych warunkach finansowych. Wybierz studia na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym.  

 

Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

 • Zdobywasz przygotowanie do pracy w administracji samorządowej, państwowej i gospodarczej.
 • Rozwijasz umiejętności przydatne w pracy w organizacjach społecznych (pozarządowych), a także do zaprojektowania własnej działalności gospodarczej.

Zdobywasz umiejętności w zakresie posługiwania się różnymi instytucjami prawnymi i rozwijasz się pod kierunkiem ekspertów z zakresu administracji i prawa.

Uczysz się według programu przygotowanego we współpracy z urzędami i instytucjami administracji publicznej.

Cechy kierunku:

Uścisk dłoni
zajęcia ze specjalistami
sale dydaktyczne z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym
Książka
aktualny program przygotowany z ekspertami

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Rozumieć zasady funkcjonowania i zadania różnych organów, urzędów i instytucji administracji publicznej
Stosować przepisy prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego, pracy, urzędniczego, gospodarczego i karnego
Organizacji pracy urzędu administracji
Przygotowywania dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, obsługi obywateli i przedsiębiorców
Orientować się, jakie instytucje, prawo i procedury obowiązują w Unii Europejskiej

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 213 zł 263 zł
Zamówienia publiczne - studia dofinansowane z EFS
Niestacjonarne Dofinansowane Od marca
od 213 zł 263 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Administracja w WSB w Warszawie:

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Egzamin semestralny
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Technologia...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF