Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie komunikaty władz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie dotyczące zmian w funkcjonowaniu Uczelni związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Prosimy studentów, słuchaczy i kandydatów o śledzenie treści i stosowanie się do zaleceń zawartych w komunikatach.

Zajęcia online do końca semestru

Drodzy Studenci, 

 

zgodnie z decyzją władz uczelni do końca semestru letniego, będziemy kontynuować zdalny tryb nauczania. Wyjątek będą stanowić niektóre zajęcia kierunków podyplomowych, których nie mamy możliwości przeprowadzić online. Będziemy informować Państwa na bieżąco o szczegółach. 

 

Egzaminy, zaliczenia oraz obrony prac dyplomowych również będziemy realizować zdalnie. W kontaktach z działami administracyjnymi uczelni prosimy o korzystanie z komunikacji telefonicznej lub mailowej. Jedynymi działami działającymi w formie stacjonarnej są w tej chwili Biuro Rekrutacji oraz Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

 

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na platformie Moodle. 

 

Biuro Rekrutacji

Biuro Rekrutacji będzie wznowi pracę stacjonarną w środę, 20 maja. Podczas pracy biura i przyjęć interesantów zachowane zostaną wszystkie wymogi sanitarne. Zapraszamy wszystkich kandydatów do wizyt w Biurze. Prosimy o stosowanie się do komunikatów bezpieczeństwa. Równocześnie cały czas zapraszamy także do kontaktu online.

Ważność legitymacji studenckich

Drodzy Studenci - Wasze legitymacje są ważne:

 

- w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

 

- Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Podstawa prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4 ustawy)]

 

Stypendia i zapomogi

Drodzy Studenci, 

z uwagi na bieżącą sytuację, przedłużyliśmy termin składania wniosków o stypendia (rektora dla najlepszych studentów,  socjalne oraz stypendia specjalne i zapomogi) do 15 kwietnia. 

 

Wypełniony wniosek  należy wysłać drogą elektroniczną do dziekanatu na adres mailowy: dziekanat@wsb.warszawa.pl

(przypominamy, że wnioski znajdują się w Extranecie.)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z dziekanatem, pracujemy w trybie zdalnym, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, tel. kontaktowy: 538 638 043, 22 256 23 13

 

Dostarczanie legitymacji

Drodzy Studenci,

jak wiecie, z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną, nasza uczelnia przeszła na tryb pracy zdalny – dziekanat również. 

Jeśli potrzebujecie legitymacji studenckiej, prześlijcie do nas maila w tej sprawie na adres: dziekanat@wsb.warszawa.pl 

Następnie, dokument ten prześlemy na Wasz adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej z potwierdzeniem odbioru.

Czekamy na Wasze maile i telefony, od poniedziałku do piątku, między 8:00 a 16:00.

 

Pomoc psychologiczna

Drodzy Studenci, 

Jesteście najważniejszym filarem naszej uczelni i zależy nam na Waszej dobrej kondycji - nie tylko fizycznej. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, szczególnie w tym ciężkim czasie kwarantanny, ale nie tylko, proponujemy Wam bezpłatne konsultacje psychologiczne.

Jeśli odczuwasz lęk, niepokój, przygnębienie lub potrzebujesz rozmowy, porady - dr Agnieszka Kolek (psycholog) czeka na Ciebie, online.

Terminy: w poniedziałki i piątki, w godzinach 12:00-13:00. 

Umów się: wizytę telefoniczną lub wideo-rozmowę możesz umówić pod adresem pomocpsychologiczna@wsb.warszawa.pl

 

Nie obawiaj się - zapewniamy pełną anonimowość! Jeśli chcesz porozmawiać o tym, jak się czujesz, bądźmy w kontakcie.

Kontakt z nami, to sposób na uzyskanie wsparcia w funkcjonowaniu psychologicznym, nie udzielamy informacji w kwestiach akademickich. 

 

Bądźmy Razem!

 

WSB online

Drodzy Studenci,
w trosce o ciągłość Waszej edukacji, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie od 17 marca 2020 r. przeszła na zdalny tryb nauczania. Mimo, trudnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, nie chcemy rezygnować z zajęć.


Jesteśmy przekonani, że zaproponowane przez uczelnię rozwiązania pomogą Wam kontynuować naukę, możliwie jak najlepiej. Dlatego będziemy wykorzystywać narzędzia wspierające to zadanie: platformę Moodle, Microsoft Office 365 (przede wszystkim Teams) oraz VDI (jako pierwsza uczelnia w Polsce). Mamy nadzieję, że spotkają się z Waszym uznaniem.

Liczymy na Waszą aktywność i zaangażowanie. Głęboko wierzymy, że ten trudny i wymagający czas wyzwoli w Nas nieodkryte źródła energii i rozwinie umiejętności dotychczas rzadziej wykorzystywane, przede wszystkim te w zakresie nowych technologii.


Nasze działania koncentrujemy również na tym, aby przeprowadzić egzaminy dyplomowe na studiach I i II stopnia. Pracujemy również nad rozwiązaniami, które będziemy mogli zastosować dla uzyskania zaliczeń poszczególnych przedmiotów według - określonego Regulaminem studiów - harmonogramu. 
 

Prosimy o bieżące sprawdzanie planu zajęć zamieszczonego w Extranecie. Choć w planie przy poszczególnych zajęciach nadal widoczne są informacje o salach, to prosimy o zignorowanie ich - kluczowy jest komunikat zawarty w polu “Uwagi” określający sposób prowadzenia zajęć.
 

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i wyrozumiałość. Pamiętajcie, że to przede wszystkim Wy stanowicie uczelnię i współdecydujecie o jej kształcie. Wiemy, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć założony cel, którym jest uzyskanie właściwych efektów uczenia się i szczęśliwe zakończenie roku akademickiego 2019/2020.
 

Dodatkowo, prosimy - zadbajcie o siebie i swoich bliskich, a jeśli to możliwe zostańcie w domu. 

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub pojawią się dodatkowe pytania, prosimy o korespondencję na adres e-mail: dziekanat@wsb.warszawa.pl

Życzymy Wam dużo zdrowia
Władze Uczelni 

 

Komunikat rektora dot. zawieszenia zajęć

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW.  

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 25 marca 2020. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.


W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni będą pracować. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw  za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej ➡ dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

 

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. O wdrożeniu takiego rozwiązania poinformujemy Państwa wkrótce.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.

 

W imieniu Władz Uczelni,

Rektor

Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

dr Krzysztof Kandefer

Praca działów WSB

Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. 

 

Dane telefoniczne znajdziecie państwo z zakładce KONTAKT .Telefony stacjonarne poszczególnych działów są  przekierowywane na telefony komórkowe pracowników. 

Przedłużenie rozliczenia semestru zimowego

Rozliczenie semestru zimowego zgodnie z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie zostaje przedłużone do 9 kwietnia bieżącego roku.
Treść zarządzenia

Praktyki i staże

Uczelnia rekomenduje zawieszenie praktyk i staży. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Biuro Karier i Praktyk.

Prosimy o kontakt z biurem mailowy biuropraktyk@wsb.warszawa.pl lub telefoniczny  22 256 23 14 (telefon stacjonarny jest przekierowywany na telefon komórkowy pracownika Biuro Karier i Praktyk).

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszaie
ul. Jana Kochanowskiego 21,
01-864 Warszaw
https://www.pssewawa.pl/

 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

 • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
 • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
 • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

 

Zalecenia dla wszystkich
Główny Inspektor Sanitarny zaleca osobom powracającym z krajów objętych chorobą oraz wszystkim,
którzy mieli kontakt z takimi osobami:

 • mierzenie gorączki dwa razy dziennie przez 14 dni,
 • noszenie masek chirurgicznych w przypadku objawów przeziębienia (wirus przenosi się drogą kropelkową z człowieka na człowieka), 
 • częste mycie rąk wodą z mydłem według instrukcji przygotowanej przez GIS (min. 30 sek.)

 

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

FAQ

 1. Czy uczelnia jest zamknięta?
  Nie, ale wszystkie działy administracyjne pracują zdalnie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo. Godziny pracy działów oraz dane kontaktowe podane są w Extranecie oraz zakładce Kontakt na stronie www.
 2. Czy mogę przyjść załatwić sprawy w dziekanacie lub innych działach uczelni?
  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o kontakt  telefoniczny. Dane telefoniczne znajdziecie państwo z zakładce KONTAKT 
 3. Jak odebrać legitymację, którą miałem otrzymać na pierwszych zajęciach w marcu?

  Jeśli chcesz odebrać legitymację studencką, prześlijcie do nas maila w tej sprawie na adres: dziekanat@wsb.warszawa.pl. Prześlemy legitymację na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej z potwierdzeniem odbioru.  

 4. Składanie wniosków i podań 

  W obecnej sytuacji wszystkie wnioski i podania przyjmowane są  wyłącznie drogą mailową:  dziekanat@wsb.warszawa.pl. Zamawiane zaświadczenia i pisma będą wysyłane na wskazany adres e-mail.

 5. Czy mogę przyjść do Biblioteki?
  Uprzejmie informujemy, iż w związku z epidemią Biblioteka jest nieczynna. Prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy. Jednocześnie informujemy, że Biblioteka nie będzie naliczać żadnych opłat za opóźniony zwrot książek w okresie od 12 marca do 31 maja.
 6. Jak można przekazać dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk?

  Dokumentację z praktyk zawodowych prosimy wysyłać  skanem na adres Biura Karier i Praktyk: biuropraktyk@wsb.warszawa.pl. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 256 23 14. 
  Oryginały dokumentów przekażecie nam Państwo w okresie późniejszym. Przed wysłaniem i zeskanowaniem dokumentów prosimy o sprawdzenie, czy są wszystkie podpisy na dokumentach.

 7. Czy jest możliwość organizacji praktyk za pośrednictwem Biura Karier i Praktyk?
  Biuro Karier i Praktyk pracuje obecnie nad możliwością odbycia praktyk w formie pracy zdalnej. Prosimy o sprawdzanie ofert w Extranecie. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy biuropraktyk@wsb.warszawa.pl. 

 8. Czy będę odbywać się konsultacje z doradcą zawodowym Biura Karier i Praktyk?
  Tak, doradca pełni dyżur telefoniczny w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10:00 - 12:00  pod numerem tel. 538 637 352. Jeśli chcesz umówić się na inny termin lub wolisz konsultację mailową albo video. Napisz  maila  magdalena.gursztyn@wsb.warszawa.pl.
 9. Jak będzie działać Biuro Rekrutacji?
  W sprawach związanych z rekrutacją na studia prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@wsb.warszawa.pl lub telefoniczny  538 637 889.