Najważniejsze informacje organizacyjne dla nowych studentów

Witamy w gronie studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie!

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś składając swoje dokumenty rekrutacyjne na studia. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. Przed rozpoczęciem zajęć zachęcamy do zapoznania się ze skrótem najważniejszych informacji organizacyjnych oraz przydatnych stron.

Student

Extranet oraz numer albumu

We wrześniu każdy nowy student WSB otrzyma na swój adres e-maila:

 • numer albumu (indywidualny numer każdego studenta, którym identyfikujesz się na uczelni)
 • informacje o dostępnie do Extranetu (wewnętrzny serwis internetowy, który stworzyliśmy po to, aby Twój kontakt z uczelnią, był maksymalnie szybki i bezproblemowy)
nauczanie

Dostęp do Extranetu (w języku polskim i angielskim):
 

EXTRANET PL  EXTRANET ANG

 

UWAGA!
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z hasłem i loginem odczekaj 24h i dopiero wtedy spróbuj zalogować się do Extranetu. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia WSB i kontynuujesz naukę na studiach II stopnia, Twój numer albumu oraz sposób logowania do Extranetu nie ulega zmianie.

Ważne informacje

Potrzebujesz skontaktować się z działami administracyjnymi i dydaktycznymi uczelni tj. biuro rekrutacji, dziekanaty itd.?
Dni i godziny pracy oraz dane teleadresowe sprawdzisz tutaj:

 

ZOBACZ KONTAKTY

 

Chcesz być zawsze na bieżąco?  Dołącz do grupy studentów WSB Warszawa - Pogadajmy na Facebooku:

 

DOŁĄCZ TERAZ

 

Pierwsze zajęcia

Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć oraz szczegółowy harmonogram zjazdów będą zamieszczone w Extranecie w zakładce: PLAN ZAJĘĆ -> MÓJ PLAN

Plany zajęć dostępne będę 7 dni przed pierwszym zjazdem.

Pierwsza wpłata

Każdy student WSB otrzymuje osobisty numer konta bankowego, na które należy wpłacać czesne.

Numer konta, kolejne terminy płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz w Extranecie w zakładce „Mój profil -> Płatności i wpłaty”.

 

 

Wykonaj dwa osobne przelewy:  

 • Pierwsza rata czesnego – konto o nazwie „czesne” 
 • Opłata za legitymację 22 zł – konto o nazwie „inne”  

Wysokość czesnego znajdziesz w podpisanej umowie edukacyjnej, jak również w Extranecie po otrzymaniu dostępu. 
Jeśli jeszcze nie odebrałeś swojej umowy, zapraszamy Cię po jej odbiór do Biura Rekrutacji, do końca trwania rekrutacji.

 

Absolwenci WSB w Warszawie zachowują swoje nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty. 

Legitymacje studenckie

Odbiór nowej legitymacji 

 

Legitymacje wydawane będą w Dziekanacie. Zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, aby odebrać legitymację.

W przypadku odbioru legitymacji przez inną osobę (np. kolega, rodzic) konieczne jest pisemne, imienne upoważnienie od studenta do odbioru legitymacji.

 

Przedłużenie ważności

 

Co do zasady legitymacje są ważne do daty widocznej na hologramie. Przedłużyć ważność legitymacji mogą Państwo w dziekanacie, w godzinach pracy, które znajdziecie w zakładce KONTAKT. 

legitymacje

Masz pytania dot. zajęć i spraw organizacyjnych? Odpowiedź znajdziesz w Q&A.

Ubezpieczenie zdrowotne

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w Extranecie.

 

Ważne informacje o ubezpieczeniu dla Cudzoziemców!

 

Ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia wymagane jest nie tylko podczas wjazdu i ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, lecz także w czasie całego pobytu cudzoziemca w Polsce. 


Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa państwa członkowskiego krajów UE/EFTA, ani prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż RP państwa UE/EFTA, ani nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP lub w innym państwie członkowskim UE/EFTA (np. obowiązkowe ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej, prawo do zgłoszenia jako członek rodziny ubezpieczonego, itp.), możesz ubezpieczyć się dobrowolnie samodzielnie np. w Narodowym Funduszu Zdrowotnym (NFZ). Będziesz potrzebować zaświadczenia o statusie studenta, które otrzymasz w dziekanacie. 

 

Jak się dobrowolnie ubezpieczyć w NFZ? 

Instrukcja krok po kroku

Pamiętaj!

Brak ubezpieczenia może skutkować cofnięciem wydanego zezwolenia na pobyt czasowy, co w konsekwencji oznacza konieczność wyjazdu. Nieopuszczenie Polski pomimo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy prowadzi do zobowiązania cudzoziemca do powrotu połączonego z zakazem ponownego wjazdu przez co najmniej 6 miesięcy.


Ubezpieczając się w innych instytucjach ubezpieczeniowych, należy zwrócić uwagę czy warunki ubezpieczenia obejmują również hospitalizację. Przy takim ubezpieczeniu należy też pamiętać, że to Ty jako Student musisz pokryć koszty leczenia, a następnie ubezpieczyciel zwraca Ci poniesiony wydatek, w przeciwieństwie do umowy bezpośrednio z NFZ, gdzie forma rozliczenia jest bezgotówkowa.

Palec

Potrzebujesz więcej informacji? Przejdź do Extranetu to Twój wirtualny dziekanat.

Zaświadczenia potwierdzające status studenta

W Dziekanacie można składać zapotrzebowanie na zaświadczenia potwierdzające status studenta. Wystarczy wysłać maila na adres dziekanat@wsb.warszawa.pl - w tytule maila należy wpisać "Zaświadczenie" w treści natomiast należy wskazać instytucję, do której zaświadczenie będzie skierowane, a także dane studenta (imię, nazwisko, nr albumu).

 

Stypendia i zniżki

W naszej uczelni wspieramy studentów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub mają trudną sytuację materialną.

Zobacz o jakie stypendia możesz się starać jako Student:

 

 • stypendium Rektora
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium socjalne
 • zapomoga

 

Więcej informacji o stypendiach znajdziesz TUTAJ

 

Jeśli chcesz wnioskować o stypendia lub zniżki, złóż podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Obsługi Finansowej Studenta do 15 października.

Wnioski są dostępne w Extranecie w zakładce: DRUKI DO POBRANIA -> WNIOSKI I PODANIA

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej znajdziesz w Extranecie w zakładce: 
ZARZĄDZENIA/REGULAMINY/PROCEDURY/PRZEWODNIKI -> REGULAMINY

Biuro Karier i Praktyk

Zajmuje się wspieraniem studentów i absolwentów w:

 • poszukiwaniu stażu lub zmianie miejsca pracy
 • organizacji praktyk zawodowych
 • organizacji warsztatów i szkoleń dla studentów

 

 Szczegółowe informacje znajdziesz na MS Teams w Zespole Biura Karier i Praktyk oraz na stronie www

 

Praktyki zawodowe

W trakcie studiów każdy student ma obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych.

W przypadku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest to 960 godzin praktyk, 

w przypadku studiów II stopnia jest to 480 godzin praktyk. 

 

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk całościowo lub częściowo w ramach pracy zawodowej. 

Za proces organizacji praktyk odpowiada Biuro Karier i Praktyk.

 

Szczegółowe informacje  dotyczące zasad zaliczania praktyk oraz potrzebnych dokumentów znajdziesz w wirtualnym Biurze Karier i Praktyk - w MS Teams lub kontaktując się z BKiP  biuropraktyk@wsb.warszawa.pl

Sesja, kolos, dziekanka - gubisz się w nowych pojęciach?

WSB w Warszawie w liczbach

9

kierunków studiów licencjackich (I stopnia) i inżynierskich

9
kierunków studiów licencjackich (I stopnia) i inżynierskich
5

kierunki studiów magisterskich (II stopnia) w tym jednolite studia magisterskie

5
kierunki studiów magisterskich (II stopnia) w tym jednolite studia magisterskie
100

wiodące firmy i instytucje, u których masz możliwość odbycia praktyk i staży

100
partnerów biznesowych
100

 ponad 100 kierunków studiów podyplomowych z 13 obszarów

100
kierunków studiów podyplomowych