Najważniejsze informacje organizacyjne dla nowych studentów

Witamy w gronie studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie!

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś wybierając studia właśnie w WSB Warszawa. Przed rozpoczęciem zajęć zachęcamy do zapoznania się ze skrótem najważniejszych informacji organizacyjnych oraz przydatnych stron.

Student

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022

 

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 dla studentów I semestru - STUDIA STACJONARNE  (DZIENNE)
Harmonogram przedstawia terminy zajęć na dwa semestry w roku akademickim (od października do czerwca)
 

POBIERZHarmonogram roku akademickiego 2021/2022 dla studentów I semestru - STUDNIA NIESTACJONARNE   (ZAOCZNE)
Harmonogram przedstawia terminy zajęć na dwa semestry w roku akademickim (od października do czerwca)

POBIERZ


 

Laptop

MS Teams - nasza platforma edukacji online

Ważne informacje

Potrzebujesz skontaktować się z działami administracyjnymi i dydaktycznymi uczelni? Dni i godziny pracy oraz dane teleadresowe sprawdzisz tutaj:

 

ZOBACZ KONTAKTY

 

Chcesz być zawsze na bieżąco?  Dołącz do grupy studentów WSB Warszawa - Pogadajmy na Facebooku:

 

DOŁĄCZ TERAZ

 

Extranet oraz numer albumu

We wrześniu każdy nowy student WSB otrzyma na swój adres e-maila:

  • numer albumu (indywidualny numer każdego studenta, którym identyfikujesz się na uczelni)
  • informacje o dostępnie do Extranetu (wewnętrzny serwis internetowy, który stworzyliśmy po to, aby Twój kontakt z uczelnią, był maksymalnie szybki i bezproblemowy)
nauczanie

Dostęp do Extranetu (w języku polskim i angielskim):
 

EXTRANET PL  EXTRANET ANG

 

UWAGA!
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z hasłem i loginem odczekaj 24h i dopiero wtedy spróbuj zalogować się do Extranetu. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia WSB i kontynuujesz naukę na studiach II stopnia, Twój numer albumu oraz sposób logowania do Extranetu nie ulega zmianie.

Pierwsze zajęcia

Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć oraz szczegółowy harmonogram zjazdów będą zamieszczone w Extranecie w zakładce: PLAN ZAJĘĆ -> MÓJ PLAN

Plany zajęć dostępne będę 7 dni przed pierwszym zjazdem.

Pierwsza wpłata

Każdy student WSB otrzymuje osobisty numer konta bankowego, na które należy wpłacać czesne.

Numer konta, kolejne terminy płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz w Extranecie w zakładce „Mój profil -> Płatności i wpłaty”.


Pierwszą ratę czesnego oraz płatność za legitymację należy uiścić do 30 września  – niezależnie od wybranego systemu opłat. 

 

Wykonaj dwa osobne przelewy:  

  • Pierwsza rata czesnego – konto o nazwie „czesne” 
  • Opłata za legitymację 22 zł – konto o nazwie „inne”  

Wysokość czesnego znajdziesz w podpisanej umowie edukacyjnej, jak również w Extranecie po otrzymaniu dostępu. 

 

Absolwenci WSB w Warszawie zachowują swoje nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty. 

Legitymacie studenckie

Odbiór nowej legitymacji 

 

Wszystkie legitymacje wydawane są do 29 października w budynku przy ul. Łabiszyńskiej 25. Wchodząc głównym wejściem sprawdź na tablicy, w którym pokoju wydawane są legitymacje dla Twojego kierunku. W razie wątpliwości - poproś o pomoc portiera.

 

Aby otrzymać legitymację należy okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość. W przypadku odbioru legitymacji przez inną osobę (np. kolega, rodzic) konieczne jest pisemne, imienne upoważnienie od studenta do odbioru legitymacji.

 

Przedłużenie ważności

 

Co do zasady legitymacje są ważne do daty widocznej na hologramie. W czasie pandemii ważność legitymacji została jednak automatycznie przedłużona bez konieczności otrzymania hologramu. Jeśli więc w czasie pandemii nie przedłużali Państwo legitymacji, a korzystali z automatycznego przedłużenia - Państwa legitymacja jest ważna do 14 października. Przedłużyć ważność legitymacji mogą Państwo w dziekanacie, w godzinach pracy, które znajdziecie w zakładce KONTAKT. 

Kształcenie na odległość

Jeśli będzie taka konieczność jesteśmy na to gotowi!
Zajęcia podczas nauki zdalnej prowadzimy na platformie MS TEAMS, z godnie z planami zajęć zawartymi w Extranecie.

Masz pytania dot. zajęć i spraw organizacyjnych? Odpowiedź znajdziesz w Q&A.

Ubezpieczenie zdrowotne

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w Extranecie.

 

Ważne informacje o ubezpieczeniu dla Cudzoziemców!

 

Ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia wymagane jest nie tylko podczas wjazdu i ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, lecz także w czasie całego pobytu cudzoziemca w Polsce. 


Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa państwa członkowskiego krajów UE/EFTA, ani prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż RP państwa UE/EFTA, ani nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP lub w innym państwie członkowskim UE/EFTA (np. obowiązkowe ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej, prawo do zgłoszenia jako członek rodziny ubezpieczonego, itp.), możesz ubezpieczyć się dobrowolnie samodzielnie np. w Narodowym Funduszu Zdrowotnym (NFZ). Będziesz potrzebować zaświadczenia o statusie studenta, które otrzymasz w dziekanacie. 

 

Jak się dobrowolnie ubezpieczyć w NFZ? 

Instrukcja krok po kroku

Pamiętaj!

Brak ubezpieczenia może skutkować cofnięciem wydanego zezwolenia na pobyt czasowy, co w konsekwencji oznacza konieczność wyjazdu. Nieopuszczenie Polski pomimo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy prowadzi do zobowiązania cudzoziemca do powrotu połączonego z zakazem ponownego wjazdu przez co najmniej 6 miesięcy.


Ubezpieczając się w innych instytucjach ubezpieczeniowych, należy zwrócić uwagę czy warunki ubezpieczenia obejmują również hospitalizację. Przy takim ubezpieczeniu należy też pamiętać, że to Ty jako Student musisz pokryć koszty leczenia, a następnie ubezpieczyciel zwraca Ci poniesiony wydatek, w przeciwieństwie do umowy bezpośrednio z NFZ, gdzie forma rozliczenia jest bezgotówkowa.

Palec

Potrzebujesz więcej informacji?

Zaświadczenia potwierdzające status studenta

Od 1 października w Dziekanacie można składać zapotrzebowanie na zaświadczenia potwierdzające status studenta.
Wystarczy wysłać maila na adres dziekanat@wsb.warszawa.pl - w tytule maila należy wpisać "Zaświadczenie" w treści natomiast należy wskazać instytucję, do której zaświadczenie będzie skierowane, a także dane studenta (imię, nazwisko, nr albumu).

 

Stypendia i zniżki

W naszej uczelni wspieramy studentów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub mają trudną sytuację materialną.

Zobacz o jakie stypendia możesz się starać jako Student:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla cudzoziemców
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce. 

Jeśli chcesz wnioskować o stypendia lub zniżki, złóż podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Obsługi Finansowej Studenta do 15 października.

Wnioski są dostępne w Extranecie w zakładce: DRUKI DO POBRANIA -> WNIOSKI I PODANIA

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej znajdziesz w Extranecie w zakładce: 
ZARZĄDZENIA/REGULAMINY/PROCEDURY/PRZEWODNIKI -> REGULAMINY

Sesja, kolos, dziekanka - gubisz się w nowych pojęciach?

Dojazd do WSB

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa

Tel.: 22 256 23 00
(
mapa)
 

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie znajduje się w warszawskiej dzielnicy Targówek. Nasz budynek zlokalizowany jest  pomiędzy Trasą Toruńską (trasa S8) a ulicą Kondratowicza.

Na uczelnię możesz dojechać  autobusem, bezpośrednio przy budynku uczelni znajduje się przystanek autobusowy "Turmoncka". 

 

Jeśli masz wątpliwości – skorzystaj z aplikacji jakdojade.warszawa i sprawdź, jak dojechać lub dojść na piechotę z miejsca, w którym się znajdujesz.

 

WSB Budynek