W bibliotece znajdziecie nie tylko książki. Do naszych zbiorów należą także czasopisma (obecnie prenumerujemy 21 tytułów prasy w wersji papierowej). W bibliotece można również skorzystać z elektronicznych baz danych.

Książki

Zbiory książek liczą około 10 000 egzemplarzy książek drukowanych z 24 dziedzin. Księgozbiór gromadzony w Bibliotece jest ściśle dostosowany do profilu Uczelni i potrzeb użytkowników, ma służyć zarówno studentom, jak i pracownikom prowadzącym badania naukowe.

Czasopisma

Obecnie prenumerujemy 21 tytułów czasopism w wersji papierowej. Są wśród nich czasopisma fachowe, społeczno-polityczne, a także dzienniki o zasięgu ogólnokrajowym.


Wykaz dostępnych tytułów czasopism TUTAJ.
1. Gazeta Wyborcza
2. Rzeczpospolita
3. Newsweek (wyd. polskie)
4. Polityka
5. Sieci
6. Wprost
7. Press
8. Harvard Business Review (wyd.polskie)
9. Forbes
10. Samorząd terytorialny
11. Przegląd Prawa Publicznego
12. Logistyka
13. Gospodarka materiałowa i Logistyka
14. Kwartalnik pedagogiczny
15. Sprawy międzynarodowe
16. Przegląd Zachodni
17. Polska Zbrojna
18. Mówią Wieki
19. Państwo i Prawo
20. Przegląd Ustawodawstwa Publicznego

21. Europejski Przegląd Sądowy

 
Ponadto zachęcamy do bezpłatnego korzystania na miejscu w bibliotece z e-wydania Dziennika Gazety Prawnej.

Bazy danych

Biblioteka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie umożliwia swoim studentom również dostęp do wiedzy online za pośrednictwem elektronicznych baz danych. Źródła te są cenne ze względu na aktualność i łatwość wyszukiwania informacji. Dostęp do baz jest możliwy z poziomu stanowisk komputerowych z czytelni WSB.