W bibliotece znajdziecie nie tylko książki. Do naszych zbiorów należą także czasopisma (obecnie prenumerujemy 20 tytułów prasy w wersji papierowej). W bibliotece można również skorzystać z elektronicznych baz danych.

Biblioteka cyfrowa

Wśród zasobów Biblioteki Cyfrowej znajdziesz książki, artykuły, manuale, czyli podręczniki, case study i podcasty z wielu obszarów. Znajdują się także filmy przygotowane przez znanych ekspertów, m.in. Natalię Hatalską, czy Janiny Bąk.
Przejdź na:  www.biblioteka.cyfrowauczelnia.pl

 

x

Książki

Zbiory książek liczą około 10 000 egzemplarzy książek drukowanych z 24 dziedzin. Księgozbiór gromadzony w Bibliotece jest ściśle dostosowany do profilu Uczelni i potrzeb użytkowników, ma służyć zarówno studentom, jak i pracownikom prowadzącym badania naukowe.

Czasopisma

Obecnie prenumerujemy 20 tytułów czasopism w wersji papierowej oraz 4 tytuły w wersji cyfrowej. Są wśród nich czasopisma fachowe, społeczno-polityczne, a także dziennik o zasięgu ogólnokrajowym.


WYDANIA PAPIEROWE:

 1. PRESS - MEDIA, REKLAMA, PUBLIC RELATIONS
 2. FORBES
 3. SAMORZĄD TERYTORIALNY
 4. PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO
 5. LOGISTYKA
 6. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 7. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
 8. PRZEGLĄD ZACHODNI
 9. POLSKA ZBROJNA
 10. MÓWIĄ WIEKI
 11. EKONOMIA I ŚRODOWISKO
 12. EKONOMISTA
 13. HANDEL
 14. HOME & MARKET
 15. ORGANIZACJA I KIEROWANIE / ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 16. PROBLEMY JAKOŚCI
 17. PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 18. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM. ENTERPRISE MANAGEMENT
 19. RYNEK TURYSTYCZNY
 20. PERSPEKTYWY

 

E- WYDANIA:

 1. GAZETA WYBORCZA
 2. POLITYKA
 3. NEWSWEEK POLSKA
 4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Internetowy System Informacji Prawnej LEX

LEX System Informacji Prawnej - to baza aktualnej, kompleksowej informacji prawnej. Można tu znaleźć m.in. ujednolicone teksty aktów prawnych, orzeczenia sądowe, glosy do orzeczeń, pisma urzędowe, wzory umów i pism procesowych, komentarze, monografie. Szczegóły dot. dostępu do systemu LEX udzielane są w Bibliotece.


Ponadto zawiera moduły:

 • Lex Omega
 • Księgowość
 • Prawo Europejskie
 • Zamówienia publiczne
 • Czasopisma
 • Komentarze Prawo Cywilne
 • Komentarze Prawo Publiczne
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN
 • Lexoteka

Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi bazy klikając tutaj.

lex

IBUK online

IBUK Libra to bogaty wybór publikacji największych polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych w czytelni on-line dostępnej przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Szczegóły dot. dostępu do platformy IBUK udzielane są w Bibliotece.

 

Filmy instruktażowe z obsługi bazy tutaj.

 

 

 

c

Bazy danych (dostępne z czytelni)

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, opisujące odkrycia i najnowsze badania z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.
Licencja Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010). Wcześniejsze roczniki czasopisma (od 1997 r.) są dostępne na platformie EBSCO.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - nature.com

x

Jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor wśród czasopism z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu.


Licencja Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.
 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - science.com

x

Scopus jest tworzoną przez wydawnictwo Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań  z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - scopus.com

x

Baza posiada dostęp do ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych z zakresu m.in. biznesu i ekonomii, informatyki, matematyki, statystyki, a także prawa, nauk humanistycznych i społecznych. Umożliwia też dostęp do archiwalnych serii książkowych Springera.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - springer.com

x

Wiley to pełnotekstowa baza wydawnictwa Wiley-Blackwell, która zawiera ponad 6 milionów artykułów z ponad 1500 czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Baza posiada też ponad 18000 książek online, setki prac referencyjnych i protokołów laboratoryjnych.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - wiley.com

x

Zawiera elektroniczne wersje czasopism wydawanych przez wydawnictwo Elsevier (jedno z największych światowych wydawnictw naukowych). Oferuje dostęp do blisko 1.650 tytułów bieżących (z rocznikami archiwalnymi do 1995 roku) oraz do ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - elsevier.com

x

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy (przede wszystkim podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują pracownicy biblioteki.
Aktualnie zasoby obejmują ok. 2 milionów dokumentów i są stale powiększane. 

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - academica.edu.pl

x