W bibliotece znajdziecie nie tylko książki. Do naszych zbiorów należą także czasopisma (obecnie prenumerujemy 21 tytułów prasy w wersji papierowej). W bibliotece można również skorzystać z elektronicznych baz danych.

Książki

Zbiory książek liczą około 10 000 egzemplarzy książek drukowanych z 24 dziedzin. Księgozbiór gromadzony w Bibliotece jest ściśle dostosowany do profilu Uczelni i potrzeb użytkowników, ma służyć zarówno studentom, jak i pracownikom prowadzącym badania naukowe.

Czasopisma

Obecnie prenumerujemy 21 tytułów czasopism w wersji papierowej. Są wśród nich czasopisma fachowe, społeczno-polityczne, a także dzienniki o zasięgu ogólnokrajowym.


Wykaz dostępnych tytułów czasopism TUTAJ.
1. Gazeta Wyborcza
2. Rzeczpospolita
3. Newsweek (wyd. polskie)
4. Polityka
5. Sieci
6. Wprost
7. Press
8. Harvard Business Review (wyd.polskie)
9. Forbes
10. Samorząd terytorialny
11. Przegląd Prawa Publicznego
12. Logistyka
13. Gospodarka materiałowa i Logistyka
14. Kwartalnik pedagogiczny
15. Sprawy międzynarodowe
16. Przegląd Zachodni
17. Polska Zbrojna
18. Mówią Wieki
19. Państwo i Prawo
20. Przegląd Ustawodawstwa Publicznego

21. Europejski Przegląd Sądowy.

Internetowy System Informacji Prawnej LEX

LEX System Informacji Prawnej - to baza aktualnej, kompleksowej informacji prawnej. Można tu znaleźć m.in. ujednolicone teksty aktów prawnych, orzeczenia sądowe, glosy do orzeczeń, pisma urzędowe, wzory umów i pism procesowych, komentarze, monografie. Szczegóły dot. dostępu do systemu LEX udzielane są w Bibliotece.


Ponadto zawiera moduły:

  • Lex Omega
  • Księgowość
  • Prawo Europejskie
  • Zamówienia publiczne
  • Czasopisma
  • Komentarze Prawo Cywilne
  • Komentarze Prawo Publiczne
  • Polska Bibliografia Prawnicza PAN
  • Lexoteka

Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi bazy klikając tutaj.

lex

IBUK online

IBUK Libra to bogaty wybór publikacji największych polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych w czytelni on-line dostępnej przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Szczegóły dot. dostępu do platformy IBUK udzielane są w Bibliotece.

 

Filmy instruktażowe z obsługi bazy tutaj.

 

 

 

c

Bazy danych (dostępne z czytelni)

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, opisujące odkrycia i najnowsze badania z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.
Licencja Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010). Wcześniejsze roczniki czasopisma (od 1997 r.) są dostępne na platformie EBSCO.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - nature.com

x

Jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor wśród czasopism z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu.


Licencja Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.
 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - science.com

x

Scopus jest tworzoną przez wydawnictwo Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań  z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - scopus.com

x

Baza posiada dostęp do ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych z zakresu m.in. biznesu i ekonomii, informatyki, matematyki, statystyki, a także prawa, nauk humanistycznych i społecznych. Umożliwia też dostęp do archiwalnych serii książkowych Springera.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - springer.com

x

Wiley to pełnotekstowa baza wydawnictwa Wiley-Blackwell, która zawiera ponad 6 milionów artykułów z ponad 1500 czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Baza posiada też ponad 18000 książek online, setki prac referencyjnych i protokołów laboratoryjnych.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - wiley.com

x

Zawiera elektroniczne wersje czasopism wydawanych przez wydawnictwo Elsevier (jedno z największych światowych wydawnictw naukowych). Oferuje dostęp do blisko 1.650 tytułów bieżących (z rocznikami archiwalnymi do 1995 roku) oraz do ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - elsevier.com

x

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy (przede wszystkim podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują pracownicy biblioteki.
Aktualnie zasoby obejmują ok. 2 milionów dokumentów i są stale powiększane. 

 

Dostęp do bazy z komputerów w czytelni WSB Warszawa - academica.edu.pl

x