Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie funkcjonuje od 1 lutego 2019 roku. Jest jedną z uczelni należących do największej grupy niepublicznych uczelni biznesu w Polsce. Znajdziesz nas już w 10 miastach. Kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Działamy w myśl idei work-life balance. W naszej ofercie znajdziesz studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.  

Nasza działalność opiera się na relacjach partnerskich. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i zagranicznymi uczelniami oraz w swojej grupie Wyższych Szkół Bankowych. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia naszych partnerów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. Aktywnie działamy w obszarze pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, czego efektem są dofinansowane studia, liczne szkolenia i projekty. 

Dokładamy wszelkich starań, byś jako student uczelni biznesowej mógł:

 • łączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystywać ją w pracy
 • wybrać kierunek, dzięki któremu nauczysz się, jak przekuć wiedzę w praktykę, np. prowadzić własny biznes
 • spotkać ekspertów - stawiamy na networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy studentami, a wykładowcami
 • mieć kontakt z przedstawicielami świata biznesu (np. firmami z regionu wielkopolskiego) - na ich wykładach poznasz know-how bezpośrednio z branży
  i ciekawe case studies
 • znaleźć pracę dzięki wsparciu Biura Praktyk, oraz wziąć udział w praktykach i stażach w Polsce czy skorzystać z oferty szkoleń
 • rozwijać swoje umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów
  oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
 • mieć wpływ na naszą ofertę, programy studiów i sposób obsługi - jesteśmy otwarci na Wasze opinie, każdego roku badamy poziom zadowolenia studentów
  i monitorujemy losy naszych absolwentów.

Jesteśmy innowacyjni, przyjaźni, praktyczni:

 • kładziemy nacisk na praktyczne nauczanie i innowacyjność – bazujemy na nowoczesnych technologiach, które wprowadzamy w tryb kształcenia
 • sesja ma charakter ciągły – egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy i mniejszy stres w czasie zaliczeń
 • wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów weryfikujemy przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających kompetencje społeczne
 • na wybranych przedmiotach jedną z form kształcenia stanowią symulacje biznesowe – ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności studenta w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą