Projekty Unijne

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie jest beneficjentem programów realizowanych przez Unię Europejską. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych możemy poprawiać warunki studiowania, zapewnić studentom lepszy sprzęt, a także udzielić im dodatkowego wsparcia w postaci szkoleń czy konsultacji.

WSB Panorama

Uczelnia szeroko dostępna

WSB Warszawa – Uczelnia szeroko dostępna (POWR.03.05.00-00-A019/20)
Projekt realizowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem projektu jest wzrost dostępności Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami przez wdrożenie modelu systemowych rozwiązań.

 

Główne zadania projektu:

 • powołanie Pełnomocnika Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością
 • zniwelowanie barier dostępności siedziby WSB w Warszawie
 • zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania
 • wdrożenie procedur, dokumentów, regulacji wewnętrznych oraz dostosowanie procesu dydaktycznego
 • organizacja szkoleń w zakresie podnoszenia świadomości i poziomu wiedzy pracowników dydaktycznych i administracyjnych

 

Czas trwania: 01 grudnia 2020 – 31 października 2023

Dofinansowanie: 2 799 857 zł

Praktyczne Studia i Nowoczesne Zarządzanie

Praktyczne Studia i Nowoczesne Zarządzanie - zintegrowany program rozwoju uczelni (POWR.03.05.00-00-Z027/18)

Projekt realizowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Główne zadania projektu:

 • dofinansowanie pełnego toku studiów na kierunku Zarządzanie i Psychologia w biznesie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, od pierwszego semestru roku akademickiego 2019/2020
 • dofinansowanie przedmiotów specjalnościowych na kierunku Administracja, Ekonomia i Turystka i Rekreacja, w trybie niestacjonarnym od trzeciego semestru roku akademickiego 2020/2021
 • dofinansowanie pełnego toku studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, od pierwszego semestru roku akademickiego 2020/2021
 • szkolenia podnoszące kompetencje studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych Uczelni
 • zakup wyposażenia IT
 • badania jakościowe studentów i pracodawców
 • konsultacje doradcy zawodowego (Magdalena Gursztyn: magdalena.gursztyn@wsb.warszawa.pl)

 

Czas trwania: 1 lipca 2019 – 30 września 2023

Dofinansowanie: 7 565 303 zł

Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja

Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja – zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR03/18)
Projekt realizowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób, biorący udział w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Główne zadania projektu:

 • dofinansowanie pełnego toku studiów na kierunku Finansowanie i rachunkowość, Informatyka, Logistyka w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, od pierwszego semestru roku akademickiego 2019/2020
 • szkolenia podnoszące kompetencje studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych Uczelni
 • zakup wyposażenia IT

Czas trwania: 1 lipca 2019 – 30 września 2023

Dofinansowanie: 7 300 962 zł

Palec

Oferta studiów dofinasowanych

Kontakt - Dział Zarządzania Projektami

Anna Krajewska – kierownik Działu Zarządzania Projektami

anna.krajewska@wsb.warszawa.pl

tel. 532 794 568

 

Agnieszka Haraburda – specjalista ds. rozliczeń finansowych projektów

agnieszka.haraburda@wsb.warszawa.pl

tel. 606 875 488

EFS - poziomo EFS