Władze uczelni

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Rektor

Prorektor

Dziekan

Kanclerz

Prodziekan ds. studentów

Dr Grzegorz Mathea

 

E-mail: grzegorz.mathea@wsb.warszawa.pl

 

Dyżury:

Dyżur po wcześniejszym umówieniu się przez mail.

Możliwy również kontakt za pośrednictwem MS Teams.


Pokój 109 (I piętro)

dr Grzegorz Mathea

Prodziekan ds. studentów

Prodziekan ds. organizacji dydaktyki

Dyrektor ds. rozwoju

Senat

Jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Sprawuje nadzór oraz podejmuje decyzje w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni. Tworzą go, wybrani spośród pracowników, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, władze Uczelni oraz reprezentanci studentów.