W Wyższych Szkołach Bankowych pracują pozytywni i otwarci ludzie. Każdy student może liczyć na ich wsparcie, poradę i uśmiech. Dziekanat, Biuro Rekrutacji i wszystkie inne działy czekają na Was. Nie wahajcie się prosić ich pracowników o pomoc.

Pracownicy Dziekanatu

Pracownicy dziekanatu pomagają studentom w codziennych sprawach związanych z tokiem studiów. Można na nich liczyć.

Informatycy

Dział Informatyczny WSB Warszawa dba by studenci zawsze mieli tyle internetu, ile potrzeba, a sprzęt w salach komputerowych był zawsze gotowy do akcji.

Pracownicy działu Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych stale bada, jakie potrzeby szkoleniowe mają firmy i odpowiada na nie za pośrednictwem innowacyjnych programów studiów, nowatorskich form prowadzenia zajęć i metod nauczania.