Nasza oferta

Ofertę studiów i szkoleń tworzymy dla osób pracujących w różnych branżach, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami, zawsze jednak na podstawie badań i potrzeb płynących z rynku pracy.

Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub słuchacz, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy. 

Na naszej uczelni możesz wybrać naukę na:

  • jednym z 11 kierunków studiów I stopnia, na których do wyboru masz blisko 50 specjalności o różnorodnej, ciekawej tematyce
  • jedynym z 5 kierunków II stopnia, na których masz aż kilkanaście specjalności
  • jednym z 4 kierunków studiów II stopnia realizowanych w ramach ścieżek kształcenia podyplomowego 
  • jednym z kilkudziesięciu kierunków studiów podyplomowych 
  • Bez względu na to, jaki kierunek ukończyłeś na I stopniu, możesz swobodnie wybierać dalszą drogę edukacji. Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni.