Naszą misją jest rozwijanie badań w obszarach związanych z kierunkami kształcenia. 

Priorytetem polityki naukowej jest natomiast osiągnięcie statusu rozpoznawalnego w kraju ośrodka naukowego, posiadającego znaczący dorobek naukowy w postaci oryginalnych osiągnięć w dziedzinie nauk ekonomicznych. Istotną rolę odgrywa również utrzymanie pozycji jednej z czołowych instytucji w obszarze szkolnictwa wyższego (uczelni niepublicznych) w Polsce o profilu ekonomicznym (biznesowym).