Studia I Stopnia Inżynierskie
SPECJALNOŚCI:

Transport Międzynarodowy

Podstawowy obszar logistyki międzynarodowej, umożliwia przepływy towarów, usług i informacji w całym łańcuchu logistycznym. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: specjalista ds. transportu, importu oraz eksportu lub menedżer transportu międzynarodowego.

Logistyka w Usługach i Produkcji

Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług i produkcji, który wytwarza największą część PKB oraz zatrudnia najwięcej pracowników. Studenci specjalności zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw oraz logistyki usług i produkcji. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: specjalista ds. logistyki przedsiębiorstw handlowych i usługowych lub menedżer ds. logistycznej obsługi klienta.

Logistyka Lotnictwa

Dynamicznie rozwijający się sektor logistyki ukierunkowany nie tylko na obsługę przewozów pasażerskich, ale również przewozów cargo i przesyłek kurierskich. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: menedżer logistyki portu lotniczego lub specjalista ds. lotniskowego transportu naziemnego.

Logistyka w Bezpieczeństwie

Związana głównie z organizacją wsparcia logistycznego dla poszkodowanych i podmiotów ratowniczych w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof, awarii technicznych oraz aktów terroru. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów specjalności: specjalista ds. logistyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, specjalista w biurze logistyki podmiotów ratowniczych i służb.

Logistyka Odzysku

Tzw. green czy też reverse logistics identyfikowana jako zintegrowany system zbiórki, gromadzenia, wywozu i utylizacji różnych odpadów. Sfera ta generuje obecnie coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów logistyki. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności to specjalista ds. gospodarki odpadami lub menedżer systemów recyklingu.