Studia I Stopnia Inżynierskie
SPECJALNOŚCI:

Projektowanie Systemów Informatycznych

W trakcie studiów student nabędzie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych przy wykorzystaniu metodyki strukturalnej i obiektowej. Będzie też umiał tworzyć aplikacje internetowe. Będzie potrafił dokonać analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji, stworzyć projekt i oprogramować systemy teleinformatyczne, dzięki czemu może być zatrudniony na stanowiskach projektanta systemów informatycznych, analityka systemowego, programisty i/lub administratora systemów informatycznych.

Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

Studenci tej specjalności będą potrafili wykonać audyt bezpieczeństwa informacyjnego oraz projektować sieci komputerowe, konfigurować je i nimi zarządzać. Nabędą umiejętności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieciom komputerowym. Dzięki temu absolwenci będą mogli podjąć pracę w charakterze projektanta bezpiecznych sieci komputerowych, administratora sieci teleinformatycznych, administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Systemy Informacji Geograficznej

Studenci będą potrafili projektować, programować i użytkować systemy informacji geograficznej. Absolwenci znajdą pracę w charakterze programisty i/lub administratora systemów informacji geograficznej (przestrzennej) w instytucjach i urzędach w działach gospodarki przestrzennej lub zarządzania kryzysowego.

Bazy Danych

Studenci na zajęciach nabędą umiejętności projektowania i eksploatacji systemów zarządzania bazami danych, co w przyszłości pozwoli im na zajęcie stanowisk pracy w charakterze projektanta i programisty systemów bazodanowych i/lub administratora systemów baz danych i hurtowni danych.