Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie usprawnia system płatności za studia! Już wkrótce wszyscy studenci będą mogli dokonywać wpłat na nowy, indywidualny rachunek bankowy. 

 

Informacje dotyczące tej zmiany, wraz z aneksem do umowy, wyślemy pocztą tradycyjną. Prosimy więc o podpisanie otrzymanego aneksu do umowy i odesłanie w załączonej kopercie zwrotnej, lub dostarczenie osobiście do Biura Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie (ul. Łabiszyńska 25) najpóźniej do 8 października br. 

 

Wszystkie płatności będą od tej pory księgowane na indywidualnych kontach i widoczne po zalogowaniu się w Extranecie (wirtualnym dziekanacie), do którego dostęp uruchomimy już wkrótce. Informację o sposobie logowania do Extranetu prześlemy w osobnej korespondencji.  Prosimy pamiętać, że w związku z tą zmianą wpłaty gotówkowe dokonywane bezpośrednio w dziale księgowości WSB w Warszawie nie będą możliwe.

Czytaj więcej