W dniu 17.04.2019r. odbyła się inauguracja Rady Biznesu WSB Warszawa.

Na spotkanie przybyło blisko 30 przedsiębiorców. Była to okazja do zaprezentowania uczelni na nowym rynku warszawskim, wymiany poglądów i opinii w zakresie współpracy uczelni wyższej ze światem biznesu.

Kamila Kralczyńska,  Kierownik Biura Praktyk WSB Warszawa, organizatorka spotkania powitała przybyłych gości. Następnie każdy z partnerów pokrótce opowiedział o swojej działalności. Wśród zaproszonych gości były m.in. firmy logistyczne, finansowe, hotelarskie, fundacje i stowarzyszenia.

Kanclerz, Karol Cyrulik zaprezentował historię oraz koncepcję działania Wyższych Szkół Bankowych. Omówił obecną pozycję WSB Warszawa i perspektywy jej rozwoju.

Następnie Rektor, dr Krzysztof Kandefer przedstawił założenia Rady Biznesu, które mają dotyczyć obszarów, tj.:

  • opiniowanie i współtworzenie programów studiów,
  • możliwości prowadzenia zajęć i szkoleń przez ekspertów,
  • wspólnego organizowania staży i praktyk.

W kuluarach poruszano zagadnienia dotyczące perspektyw współpracy świata biznesu z edukacją oraz kształcenia ekspertów na miarę potrzeb rynku pracy.
 

Czytaj więcej