Doktor Maciej Kawecki, dotychczasowy dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji od 1 sierpnia 2019 roku obejmie funkcję dziekana w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, uczelni, która należy do największej grupy niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Poza sprawowaniem funkcji dziekana Maciej Kawecki będzie również opiekunem merytorycznym kierunków związanych z nowymi technologiami i ochroną danych osobowych. 

 

Maciej Kawecki w latach 2016-17 był doradcą Ministra Cyfryzacji, a w 2017 roku zostało mu powierzone zadanie koordynowania krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w związku z planowanym rozpoczęciem obowiązywania RODO. Sprawował funkcję dyrektora departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Był również członkiem Rady ustanowionej ustawowo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.  Współodpowiadał za wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego systemu ochrony danych osobowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”. Pracował też jako adiunkt i wykładał na studiach podyplomowych m.in. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 


Jak wskazuje dr Maciej Kawecki, objęcie przez niego funkcji dziekana to możliwość kontynuowania tego, co robił w Ministerstwie Cyfryzacji od lat. Edukowania.

Dr Kawecki podkreśla, że będąc dziekanem uczelni, chciałby zaznaczyć jej miejsce na mapie Warszawy i pokazać ją jako „nowe miejsce spotkań”.
 

 

 

Czytaj więcej