W imieniu Jego Magnificencji Rektora dr. hab. Piotra Olafa Żylicza, prof. WSB oraz Kanclerza Karola Cyrulika serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, pracowników naukowych oraz administracyjnych do oglądania transmisji z uroczystej 

Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022,  
która odbędzie się 14 października o godz. 11.00. 

W programie między innymi: 

  • przemówienia Rektora, oraz Dziekana uczelni, 

  • wykład inauguracyjny pt. „Czy pierwszy milion trzeba ukraść?”, który wygłosi prof. Andrzej Blikle - polski informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, od lat promujący idee turkusowych organizacji, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy, 

  • uroczysty akt Immatrykulacji. 

_________________________ 

Wydarzenie zostanie zorganizowane w auli WSB Warszawa przy ul. Łabiszyńskiej 25, jednakże ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w uroczystości udział wezmą zaproszeni goście, wykładowcy oraz przedstawiciele studentów. Wydarzenie będzie transmitowane online: 

 

Transmisja w j. polskim

 

 

Transmisja w j. angielskim

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle

"Czy pierwszy milion trzeba ukraść?" - wykład inauguracyjny

Czytaj więcej