Miło nam poinformować, że dr Grzegorz Mathea został prodziekanem Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Nowy prodziekan jest doktorem nauk o bezpieczeństwie, specjalizuje się w polityce obronnej i zagranicznej Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i prasowych z dziedziny historii wojskowości, obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz stosunków międzynarodowych. Jest też stałym współpracownikiem tygodnika "Polityka".

Czytaj więcej