Стипендії та знижки

Навчання на правах польських громадян
В наступних семестрах багата стипендіальна система дозволяє значно знизити кошти навчання, а навіть повністю покрити його вартість. У 2012 році Університет ВСБ виділив аж 6,3 млн Злотих на 2500 різних стипендій для своїх студентів. У 2013 р. завдяки коштам Міністерства науки та вищої освіти Університет призначив аж 8,5 млн Злотих на різні стипендії для своїх студентів. Стипендіальними програмами можуть користуватись студенти всіх спеціальностей.

Правом на клопотання про надання перелічених нижче стипендій володіють іноземці, які  розпочали навчання на таких самих правах, якими користуються громадяни Польщі (ст. 43 Закону «Про Вищу освіту» від 27 липня 2005 р.)

Стипендія Ректора для найкращих студентів
Стипендію Ректора для найкращих студентів може отримати кожен, хто отримав річний середній бал на рівні мінімально 4,50 або ж відзначився видатними науковими та мистецькими досягненнями,  знаменитими спортивними результатами на міжнародному або державному рівнях. Заяву на присудження стипендії Ректора

Стипендія міністра за досягнення в науці
Студент, який продемонстрував видатні наукові досягнення, а також отримав високий середньорічний бал, може клопотати про призначення стипендії Міністра Народної Освіти

Соціальні стипендії
Університет ВСБ у Вроцлаві не забуває  про студентів, що знаходяться у важкому матеріальному становищі, не дивлячись на обрану ними форму навчання. Фінансову підтримку, що призначається із міністерських коштів, можна отримати у першому семестрі навчання. У 2013/14 н. р. клопотатись про соціальні стипендії можуть особи, в яких сукупний сімейний дохід в розрахунку  на одну особу не перевищує 780 Злотих.

Спортивні стипендії
Вроцлавський Університет ВСБ робить ставку на фізичну культуру, популяризує студентів, які відзначились знаменитими спортивними досягненнями та репрезентують кольори нашого навчального закладу. Спортивні стипендії призначаються з коштів Міністерства освіти та науки, і отримати їх можна вже після першого року навчання.

Спеціальні стипендії для неповносправних
Вроцлавський Університет ВСБ – це вищий навчальний заклад, дружній до неповносправних осіб. Ми призначаємо стипендії для осіб, які мають документально підтверджений ступінь неповносправності відповідно до умов, визначених Законом «Про вищу освіту» від 27.07.2005 р. (Урядовий часопис від 30.08.2005, № 164).

Знижки для вихованців дитячих будинків
Турбуючись про вихованців дитячих будинків або осіб, який покинули дитячий будинок у рік початку навчання, Університет ВСБ звільняє кожного з них від оплати за навчання на першому році науки.

Стипендія для лідерів
Підтримуємо студентів, які активно працюють на користь Університету та своїх колег. Стипендія фінансується за рахунок власних коштів навчального закладу. Лише за останній рік ми відзначили ними аж 11 студентів.

Одноразова грошова допомога
Призначаємо одноразову фінансову підтримку студентам, які тимчасово потрапили у скрутне матеріальне становище. Це витрати, що дотуються з Міністерства науки та вищої освіти.

Навчання на правах іноземця
Існує багато можливостей для того, щоб знизити оплату за навчання або також навчатись безкоштовно, навіть якщо абітурієнт не має підстав для вступу до навчального закладу на таких самих правах, як громадяни Польщі.

Університет ВСБ у Вроцлаві є членом програми «Тепер Вроцлав». Цей проект виник у 2006 році за ініціативою міської влади, а також вроцлавських вищих навчальних закладів. Він допомагає абітурієнтам у процесі вступу на навчання (безкоштовно). Від початку функціонування проекту навчання розпочали майже 700 осіб, які успішно пройшли процедуру набору, стаючи студентами та випускниками вроцлавських вузів. Стипендіати проекту «Тепер Вроцлав» мають шанс відбути у нас цілий цикл навчань безкоштовно – щороку найкращим вступникам ректор Університету надає місця для безкоштовного навчання. Більше про програму:

http://study-in-wroclaw.pl/

Існують також урядові стипендії, а також стипендії фондів, що дозволяють навчатись безкоштовно або підтримують фінансово студентів із-за східного кордону. До таких програм, зокрема, належать:
http://stypendium.org/

Стипендіальна програма ім. Станіслава Грабського
Програма дофінансовується з коштів Народного Банку Польщі, скерована для осіб польського походження, що прибули на навчання з країн колишнього СРСР та навчаються на економічних спеціальностях, зокрема на економіці, фінансах та бухгалтерському обліку, міжнародних економічних відносинах.
Більше інформації:
http://stypendium.org/

Стипендія SEMPER POLONIA

Стипендіальна програма для студентів польського походження, що навчаються та проживають за межами Польщі. Стипендія спочатку призначається на І семестр, проте кожен стипендіат, що виконав умови Стипендіальних Правил Фундації за результатами здачі всіх екзаменів та отримавши дозвіл на наступний навчальний семестр, має право клопотати про подальше продовження отримання стипендії.

Більше інформації:
http://www.semperpolonia.pl/

Стипендія Польського Уряду

Польський Уряд призначає стажистам та студентам стипендії на основі двосторонніх домовленостей. Стипендіати Польського Уряду звільнені від оплати за навчання. Щорічні ліміти місць визначаються міжнародними угодами.  Стипендію призначає Міністр Науки та Вищої освіти. Адміністративним обслуговуванням надання цієї стипендії займається Бюро Визнання Освіти та Міжнародного Обміну (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – BUWiWM).
Контакти та інформація:
Бюро Визнання Освіти та Міжнародного Обміну (BUWiWM)
вул. Огродова 28/30, 00-896 Варшава
тел: (+48 22) 826 74 34
факс: (+48 22) 826 28 23
e-mail:biuro@buwiwm.edu.pl

Робота, стажування та практика
Під час навчання Діяльність Бюро Кар’єри Університету ВСБ у Вроцлаві – це безцінна допомога у спрощенні перших професійних викликів, яка є Твоєю суттєвою перевагою на ринку праці. У 2012/13 навчальному році Бюро Кар’єри організувало 756 практик, якими скористались 1444 студенти. Працівники Бюро знайомлять студентів зі стандартами прийому на роботу (наприклад, імітація співбесіди), допомагають написати професійне CV та запланувати шлях розвитку кар’єри. Щороку у співпраці  з Державною Інспекцією Праці Бюро Кар’єри організовує тренінг: «Права та обов’язки іноземців, що починають працювати на території Польщі». Послуги Бюро Кар’єри є безкоштовними!