Організація навчання

Навчання в Університеті ВСБ організовано так, щоб максимально полегшити поєднання навчання з професійною діяльністю:

  • мала кількість зайнятих заняттями днів (3 дні в тиждень на денній формі навчання та в середньому 2 вікенди в місяць на заочній) та мінімальна кількість «вікон»,
  • постійний контакт з навчальним закладом завдяки Екстранету 

Семестрова практика
Практика для тих, хто навчаються на стаціонарі, буде відбуватись у семестральній системі на всіх напрямах підготовки. Протягом тижня студенти V семестру будуть перебувати 4 дні на практиці у фірмах та 1 день в Університеті. Для студентів напряму Філологія передбачено 3 дні у фірмах та 2 дні в навчальному закладі.   

Платформа Moodle
Як ще можна заощадити час? Користуючись Moodle. Це платформа, на якій викладачі та студенти розміщують свої нотатки, цікавинки та роздуми, пов’язані з темою занять, методичні матеріали, що потрібні для занять та здачі сесії. Завдяки цьому не тільки легше та швидше можна отримати екзаменаційні питання, але також заощадити час.

Е-полегшення
Традиційні форми контакту з конкретними відділами навчального закладу та викладачами часто забирають багато часу. Це добре відомо студентам навчальних закладів, які годинами стоять в чергах за записом до залікової книжки. Однак, в Університеті ВСБ більшість щоденних студентських справ можна залагодити швидко та справно. І це завдяки тому, що:

  • електронна реєстрація виконує роль бібліотечного абонементу,
  • про очікувану в бібліотеці книжку студенти отримують повідомлення на електронну пошту
  • залікові оцінки вписуються on-line до е-індексу (електронної залікової книжки)
  • розклад занять та оцінки є доступними on-line завдяки мережі Extranet
  • існує можливість контакту з викладачами по електронній пошті, за посередництвом Extranet або Moodle.