Każdego roku przygotowujemy działania kierowane do szkół ponadgimnazjalnych, które obejmują uczniów oraz grono pedagogiczne.  

Ich celem jest przede wszystkim wspomaganie programu nauczania w szkołach, w szczególności kształtowanie umiejętności miękkich przydatnych na egzaminie maturalnym, działania związane z kształceniem w językach obcych, promowaniem postaw przedsiębiorczych, określanie predyspozycji zawodowych oraz prezentacja profilu edukacyjnego Uczelni.

Wydarzenia i warsztaty:

W przypadku działań skierowanych do kadry pedagogicznej działania mają na celu dzielenie się nowymi rozwiązaniami z zakresu edukacji, które można z powodzeniem implementować do szkół ponadgimnazjalnych.

Inicjatywy kierowanych do szkół ponadgimnazjalnych obejmują:

  • bezpłatne warsztaty i wykłady - każdego roku uczniowie szkół średnich mogą wziąć udział w bezpłatnych wykładach i warsztatach organizowanych przez WSB oraz partnerów Uczelni pod nazwą. „Kierunkowskaz” np. Pełnoletność w świetle prawa, czyli skończyłem 18 lat i co z tego wynika?, Od pomysłu do biznesu, Logistyczna obsługa klienta, Osobowość a styl komunikowania się - jak uczynić efektywnym potencjalnie nieefektywne.
  • warsztatach w siedzibach szkół  - wizyty w szkołach realizowane przez studentów i absolwentów WSB, które poruszają ważne i interesujące młodych ludzi tematy jak: CV i rozmowa rekrutacyjna – jak się wyróżnić? Cyberprzemoc – jak się chronić? Bloger, vloger, influencer – zawód czy hobby? Wystąpienia publiczne - jak się nie dać tremie?
  • kierunek rozwoju: platforma internetowa - projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie dzięki zalogowaniu się na platformę mogą wypełnić test predyspozycji zawodowych oraz wyboru ścieżki edukacyjnej, który został przygotowany przez psychologów i doradców edukacyjnych. Nauczyciel otrzymuje bezpłatne narzędzie do przeprowadzania testu predyspozycji zawodowych wśród swoich uczniów, co z kolei ułatwi rozliczenie się z obowiązku nakładanego przez MNiSW;
  • Kujawsko - Pomorskie Forum Pedagogiczne – w 2018 r. Wyższa Szkoła Bankowa wspólnie z Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizowały: V Kujawsko - Pomorskie Forum Edukacyjn "Zespół jak orkiestra. Budowanie efektywnej współpracy w szkole"
  • Tydzień Mózgu – warsztaty – w 2018 r. wśród warsztatów poruszyliśmy m.in. następujące tematy: Żeby się chciało chcieć, czyli motywacja w teorii i praktyce, Iluzje mózgu - czy można czuć coś czego nie ma?, Mózg na zakupach czyli o (nie)racjonalnych wyborach konsumenckich.

Nawiąż współpracę:

Skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś zainteresowany: