W sprawie współpracy i przystąpienia do Programu Partnerstwa Biznesowego:

Więcej informacji o Programie Firma uzyskasz, kontaktując się z:
Kingą Kołodziej - doradcą edukacyjnym
tel. 692 816 344
e-mail: Kinga.Kolodziej@wsb.torun.pl 


Monika Żuchlińska 
tel. 52 58 29 146
kom. 600 248 921
e-mail: Monika.Zuchlinska@wsb.bydgoszcz.pl

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Biblioteka
 • Biuro Karier
 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro Studiów MBA
 • Centrum Języków Obcych WSB
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
 • Centrum Zarządzania Projektami
 • Dział Marketingu i PR
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Sprzedaży | Program Firma
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat
 • Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 • Kancelaria Senatu

Array