Dofinansowanie

Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Dofinansowanie dla pracowników z sektora MSP
Trwa realizacja projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla sektora MSP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Maksymalne dofinansowanie, jakie możesz uzyskać, zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa:  

 • mikroprzedsiębiorstwa – 10 000 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 20 000 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 30 000 zł.

Baza Usług Rozwojowych

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora MSP, możesz otrzymać dofinansowanie na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa również z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 
Poziom dofinansowania do szkoleń zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa – 70%
 • małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

Co musisz zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

 1. Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz szkolenie realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu/Bydgoszczy. Możesz też zamówić u nas konkretną usługę. Po prostu zgłoś nam zapotrzebowanie na szkolenie dla pracowników swojej firmy.
 2. Skontaktuj się z operatorem dofinansowania w naszym województwie, czyli Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, który pomoże wypełnić wniosek zgłoszeniowy i określi wysokość dofinansowania.
 3. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i podpisz umowę z operatorem.
 4. Zapisz się za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych na wybrane szkolenie.
 5. Po zakończeniu szkolenia oceń je. 
 6. Zgłoś się po refundację kosztów do operatora projektu.
 7. Szczegóły znajdziesz na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.