Opis kierunku

UWAGA!

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na ten kierunek.
Zostaw kontakt, poinformujemy Cię kiedy ruszy nowa rekrutacja.

W świetle zmian prawa ochrony danych osobowych, które zaczęło obowiązywać od maja 2018 roku w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), specjaliści z branży bezpieczeństwa danych osobowych nabierają szczególnego znaczenia.
Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który odgrywa kluczową rolę systemu ochrony danych osobowych. Badania rynku pracy potwierdzają, że profesja ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych stało niezwykle atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem.

Studia poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień związanych z ochroną danych osobowych mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wykształcenie specjalistów przygotowanych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Co zyskujesz:

  • zdobędziesz kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych;
  • zostaniesz kompleksowo zaznajomiony z problematyką ochrony danych osobowych na gruncie europejskiego i krajowego prawa oraz z praktycznymi aspektami pracy w obszarze ochrony danych;
  • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się sporządzać i prowadzić dokumentację ochrony danych osobowych;
  • poznasz mechanizmy zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych;
  • po ukończeniu studiów będziesz specjalistą z zakresu zarządzania systemem ochrony danych osobowych.

Dla kogo:

  • osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych;
  • osób odpowiedzialnych w organizacji za ochronę danych osobowych;
  • specjalistów IT, pracowników działów personalnych, kadry kierowniczej organów administracji publicznej;
  • wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych, które
  • chcą zdobyć nowy i dobrze płatny zawód.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie systemem ochrony danych osobowych.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF