Zenon Decyk

Wicedyrektor w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Absolwent studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi” oraz "Finanse i fundusze strukturalne UE".  Ekspert w zakresie prawa oświatowego, finansów w oświacie i kontroli zarządczej. Posiada bogate doświadczenie dotyczące funkcjonowania oświaty samorządowej. Egzaminator OKE, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, w latach 2003 - 2012 r. członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu zarządzania placówką oświatową.

Izabela Suckiel

Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
Od ponad 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Absolwentka studiów podyplomowych „Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie”, „Zarządzanie Projektami Europejskimi”, „Coaching” . Specjalizuję się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli.  Nagrodzona Medalem KEN, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a także wielokrotnie nagrodą Kuratora Oświaty.

Aleksandra Kuźniak

Dyrektorka wydziału oświaty w starostwie powiatowym, kierowniczka referatu oświaty a obecnie dyrektorka centrum usług wspólnych. 
Koordynatorka  wielu projektów edukacyjnych. Ekspertka i edukatora w zakresie zarządzania oświatą we współpracy z wieloma instytucjami, m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie.