Piotr Juchniewicz

Wiceprezes Zarządu Largo Business Solutions Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar rozwoju i polityki ubezpieczeniowej oraz członek International Engineering and Technology Institute, Hong Kong i Sekretarz Generalny tej Organizacji w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i oceny ryzyka oraz dwukrotnie studia podyplomowe z obszaru zamówień publicznych, a także uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Biegły sądowy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i zamówień publicznych oraz stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Wykładowca akademicki, który posiada w swoim dorobku liczne publikacje naukowe oraz angażuje się w działalność doradczą, szkoleniową i dydaktyczną.

 

Joanna Radziszewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek prawo. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w roku 2005 uzyskała tytuł radcy prawnego. W latach 2007 - 2008 ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych oraz funduszy Unii Europejskiej. Wpisana na listę mediatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2016 r. uczestnik Studiów Doktoranckich z zakresu Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadziła liczne szkolenia z szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego i własności intelektualnej, a także prawa medycznego i działań antykorupcyjnych. Przez prawie dwanaście lat prowadziła również samodzielną kancelarię radcy prawnego. Bardzo aktywna zawodowo - posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania kompleksowej obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych o różnym statusie, w tym w szczególności spółek Skarbu Państwa.

 

Anna Dziadkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca akademicki oraz właściciel firmy consultingowej. Certyfikowany trener biznesu, metodyk w zakresie tworzenia programów szkoleniowych. Specjalizuje się w projektowaniu usług i design management. Prowadzi zajęcia na uczelniach krajowych i zagranicznych m.in. na Uniwersytecie w Bratysławie, Politechnice w Setubal i w Porto w Portugalii, Szkole Zarządzania w Le Havre we Francji, w Izmirze w Turcji i Uniwersytecie Sannio we Włoszech. Ukończyła studia podyplomowe w Londynie, była stypendystką Said Business School w Oxfordzie. Obecnie współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu Lineusza  ze Szwecji przy międzynarodowych projektach dotyczących strategii dla Regionów Morza Bałtyckiego. Prezydent polskiego Oddziału Instytutu Technologii i Inżynierii w Hongkongu. 

Agnieszka Klonowska

Doświadczony trener biznesu oraz konsultant biznesowy, z wieloletnią praktyką jako menadżer i pracownik, zarówno firm rodzinnych jak i międzynarodowych korporacji. Posiada doskonałe przygotowanie teoretyczne oraz dużą praktykę w szkoleniach dla kadry dużych i małych firm w wielu branżach w całej Polsce. Od 23 lat pracuje jako menadżer sprzedaży w różnych firmach, obecnie od 4 lat jest dyrektorem sprzedaży w największej placówce leczniczej w Toruniu. Poprzez szkolenia realizuje swoją pasję – inspirowanie innych do rozwoju. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu zespołów ku sukcesom oraz w szkoleniach dla sił sprzedażowych z zakresu technik sprzedaży i komunikacji. Pracuje z maksymalnym zaangażowaniem, tworząc projekty dopasowane do potrzeb klientów, wykazując się doskonałym zrozumieniem biznesu i jednocześnie będąc uosobieniem treści, które przekazuje. Przeprowadziła szkolenia dla firm w Polsce w wielu branżach (m.in. finanse, przemysł samochodowy, produkcja urządzeń wentylacyjnych, usługi, nieruchomości, produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych itd.), dając i czerpiąc z nich satysfakcję. Współpracuje jako wykładowca i trener z uczelniami wyższymi, m.in. Wyższą
Szkołą Bankową w Toruniu i Bydgoszczy oraz Gdańską Akademią Bankową.

Justyna Borawska-Dziadkiewicz

Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Absolwentka biotechnologii oraz technologii żywności i żywienia człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Asystent w Katedrze Biochemii Żywności UWM. Pełniła funkcję Dyrektora Międzynarodowego Instytutu Zdrowia WSB. Współautorka rozdziału w monografii oraz wielu artykułów naukowych, z czego większość opublikowana została w czasopismach z Impact Factor’em. Współautorka i prelegentka kilkudziesięciu doniesień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wpływu składników żywności na zdrowie człowieka, a przede wszystkim profilaktykę cywilizacyjnych chorób dietozależnych. Współpracuje 
z Norweskim Uniwersytetem Przyrodniczym w Ås, z którym realizowała projekty badawcze. Członek Międzynarodowego Instytutu Inżynierii i Technologii (International Engineering and Technology Institute) z siedzibą w Hong Kongu. Stypendystka projektów realizowanych z funduszy PO Kapitał Ludzki oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Uczestnik szkoleń dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych, komunikacji nauki z przemysłem oraz wdrażania i audytowania systemów GMP, GHP, HACCP (Codex Alimentarius), ISO 9001:2000, ISO 22000:2005.