Opis kierunku

UWAGA!

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na ten kierunek.
Zostaw kontakt, poinformujemy Cię kiedy ruszy nowa rekrutacja.

Kadra zarządzająca w sektorze prywatnym chcąc rozwijać swoje kompetencje menadżerskie decyduje się najczęściej na studia MBA. W przypadku sektora publicznego brak jest takiego odpowiednika. Chcąc uzupełnić tę lukę zdecydowaliśmy się na przygotowanie programu studiów podyplomowych dla osób, które chcą podnosić swoje kompetencje menadżerskie w sektorze publicznym.

Studia podyplomowe ZAP są kontynuacją cieszącej się od wielu lat dużą popularnością Akademii Samorządowej. Ideą ich przygotowania było zaproponowanie zestawu praktycznych narzędzi zarządzania w sektorze publicznym, które będą przydatne dla pracowników średniego i kierowniczego szczebla. Z tego powodu program studiów został podzielony na cztery bloki: zarządzania publicznego, finansów publicznych, prawa oraz menadżerski. Sprawowanie kierownictwa w administracji publicznej nie sprowadza się bowiem do znajomości przepisów prawnych, ale także umiejętności  zarządzania i motywowania zespołu, prawidłowej organizacji pracy, a także znajomości najnowszych narzędzi finansowych i instytucji prawnych.

Co zyskujesz?

  • Innowacyjne narzędzia zarządzania publicznego (design thinking w administracji, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym).
  • Wiedzę finansową i prawną, która jest potrzebna w kierowaniu jednostkami sektora publicznego.
  • Kompetencje potrzebne w skutecznym komunikowaniu swoich zamierzeń, a także negocjacji.
  • Nowe trendy w zarządzaniu zadaniami publicznymi.

Dla kogo?

  • Pracowników administracji rządowej i samorządowej posiadających kilkuletnie doświadczenie w pracy.
  • Pracowników sektora publicznego, którzy myślą o podniesieniu swoich kompetencji menadżerskich.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie administracją publiczną.

Liczba miesięcy nauki: 10
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Krzysztof Makowski

Doktor politologii, działacz samorządowy, w latach 1994 – 2010 radny Miasta Torunia, przewodniczący komisji rewizyjnej i budżetu; przez ponad dwadzieścia lat menadżer w biznesie, na stanowiskach kierowniczych. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne UMK i WSB w Toruniu w zakresie:...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF