Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zakupy w biznesie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zakupy i ich znaczenie w organizacji:
(8 godz.)
 • Rola zakupów i bezpieczeństwa materiałowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
 • Proces zakupów w organizacji.
 • Cykl zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
 • Otoczenie gospodarcze i czynniki kształtujące funkcję zakupów.
 • Uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
 • Typy postępowań zakupowych.

Pozyskasz aktualną wiedzę o zarządzaniu procesem zakupowym w przedsiębiorstwie oraz dowiesz się, jak prognozować zakupy i jaki wpływ ma to na inne procesy w firmie.
 

Strategie zakupowe:
(16 godz.)
 • Pojęcie i miejsce zakupów w procesie zarządzania strategicznego.
 • Rodzaje strategii zakupowych.
 • Procedura formułowania i wdrażania strategii logistycznej.
 • Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej.

Poznasz aktualne strategie zakupowe, metody jej formułowania oraz wdrażania w organizacji.
 

Zarządzanie łańcuchem dostaw:
(8 godz.)
 • Istota, cele i uwarunkowania w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
 • Procedura integrowania łańcuchów dostaw.
 • Techniki i technologie w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw.
 • Warunki transponowania doświadczeń zagranicznych.

Poznasz aktualne trendy i uwarunkowania w temacie zarządzania łańcuchem dostaw.
 

Ograniczanie kosztów w zakupach:
(8 godz.)
 • Kumulacje zakupów.
 • Optymalne wielkości partii zakupowej.
 • Koszty odsetek.
 • Zysk płynący z zakupu większej partii materiału.
 • Możliwość generowania oszczędności z tytułu uproszczenia procesów logistycznych.

Zdobędziesz wiedzę na temat skutecznych metod ograniczania kosztów zakupów i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla Twojej organizacji.
 

Wycena wartości relacji z dostawcami:
(8 godz.)
 • Zarządzanie relacją z dostawcami w cyklu życia – nawiązanie, utrzymanie i rozwój relacji z dostawcą.
 • Komponenty wartości dostawcy z perspektywy realizacji celów przedsiębiorstwa.
 • Wycena potencjału rynkowego dostawcy.
 • Wycena potencjału zasobowego dostawców.
 • Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu relacją z dostawcą.
 • Controlling relacji z dostawcami.

Dowiesz się, jak wycenić potencjał dostawcy czy wybrać odpowiedniego dostawcę do SRM.
 

Organizacja i zarządzanie działem zakupów:
(8 godz.)
 • Menedżer jako lider zespołu.
 • Efektywne kształtowanie przywództwa.
 • Przywództwo sytuacyjne a etapy rozwoju zespołu.
 • Organizacja pracy zespołowej.
 • Style zarządzania oraz style komunikacji.
 • Narzędzia rozwojowe pracowników.
 • Ewaluacja, kontrola i rozliczanie pracowników zespołu.
 • Zarządzanie zmianą i konfliktami w zespole.

Nauczysz się, jak skutecznie zarządzać zespołem zakupowym. 
 

Dobór członków zespołu zakupów:
(8 godz.)
 • Proces rekrutacji.
 • Rola działu personalnego i jego wsparcie w procesie rekrutacji.
 • Analiza i opis stanowiska pracy oraz budowa profilu kandydata do pracy w zakupach.
 • Metody, techniki oraz narzędzie selekcji.
 • Zatrudnienie oraz adaptacja na stanowisku pracy.

Dowiesz się, jak budować zespół zakupowy w oparciu o takie narzędzia, jak np. macierz kompetencji.

Zarządzanie kategorią w zakupach:
(8 godz.)
 • Proces zarządzania kategoriami zakupowymi według modelu PRIME™.

Zdobędziesz wiedzę, jak metodycznie budować kategorię zakupową i zarządzać nią.
 

Negocjacje w zakupach:
(32 godz.)
 • Typologia osobowości w kontaktach z dostawcami i klientami.
 • Dobór technik negocjacyjnych względem dostawcy.
 • Umiejętności negocjacyjne – z certyfikatem Franklin University.

Zdobędziesz najbardziej skuteczne umiejętności wspomagające Cię w procesie negocjacji z różnymi typami dostawców.
 

Kryteria doboru i oceny dostawców:
(8 godz.)
 • Źródła pozyskiwania informacji o dostawcach.
 • Analiza ofert i ich selekcja.
 • Kryteria  i metody oceny dostawców.
 • Zarządzanie bazą dostawców.

Dowiesz się, jak pozyskiwać informacje oraz jak oceniać dostawcę według właściwych kryteriów oceny i mierników efektywności.
 

Prawne aspekty zawierania umów handlowych:
(8 godz.)
 • Rodzaje umów warunki umów.
 • Strony kontraktu handlowego.
 • Pułapki w zawieraniu kontraktów handlowych.

Będziesz wiedzieć, jak zabezpieczyć zakup produktów lub usług przez zastosowanie właściwych zapisów w umowach.
 

Zarządzanie relacjami z dostawcami:
(16 godz.)
 • Procedura składania zamówień.
 • Kanały komunikacji z dostawcami.
 • Realizacja zamówień.
 • Mechanizmy kontroli jakości.

Dowiesz się, na czym polega SRM (Supplier Relationship Management), jak dobierać firmy oraz zarządzać projektem rozwojowym.
 

Zarządzanie zapasami:
(8 godz.)
 • Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania zapasami.
 • Uwarunkowania wyboru systemu zarządzania zapasami.
 • Stochastyczne systemy sterowania zapasami.
 • Zarządzanie zapasami w systemie planowania potrzeb materiałowych (Material Requiremnts Planning).
 • Zarządzanie zapasami w koncepcji produkcji akurat na czas (Just in Time).
 • Planowanie zapasów w łańcuchach dostaw.
 • Przegląd metodyk zarządzania projektami.

Nauczysz się, jak zarządzać oraz optymalizować zapasy w firmie.
 

Transport i realizacja dostaw materiałów:
(8 godz.)
 • Polityka kontraktów, warunki dostaw Incoterms, wybór środków transportu.
 • Spedycja i usługi transportowe.
 • Stawki i taryfy transportowe.

Dowiesz się, w jaki sposób dobrać właściwe środki transportów oraz poznasz  zasady kontraktowania dostawców usług transportowych.
 

Mój potencjał w biznesie:
(8 godz.)
 • Będziesz wiedział, jak zarządzać własnym potencjałem, aby rozwijać się we właściwym kierunku oraz odpowiednio komunikować się z partnerami biznesowymi.
Praca nad projektem:
(10 godz.)
 • Przygotujesz pracę pisemną w ramach projektu praktycznego pod kierunkiem wykładowców kierunku oraz spis zagadnień do analizy w projekcie. Pisząc pracę i pracując nad projektem, będziesz ściśle współpracował z wykładowcą prowadzącym. Konsultacje odbywają się drogą mailową, telefoniczną lub osobiście poza zajęciami.
FORMA ZALICZENIA:
 • Praca dyplomowa.