Opis kierunku

Studia podyplomowe realizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

Studia realizowane w Toruniu. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

Narząd słuchu, podobnie jak inne narządy, może ulec uszkodzeniu na skutek różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należą do nich czynniki: genetyczne, wrodzone i chorobowe oraz urazy. Surdopedagogika jest zatem dziedziną niezwykle ważną i potrzebną.

 

Słuchacze zdobędą niezbędne kompetencje wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą. Będą przygotowani także do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo.

 

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnienia wymagania określane rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450). 

Co zyskujesz?

•    Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
•    Przygotowanie do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo.
•    Wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
•    Poznanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.
 

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.


•    Studia umożliwią nabycie umiejętności  i zdobycie kwalifikacji do pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z wadą słuchu nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych, ogólnodostępnych), wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach,  nauczycielom, logopedom, psychologom i pedagogom  szkolnym.
•    Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.
•    W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem słuchu  w zakresie terapii i pomocy uczniowi w codziennym funkcjonowaniu.

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową, w tym zwłaszcza dla: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizatorów warsztatów terapii zajęciowej.
 • Osób legitymujących się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością słuchową.

Hybrydowe studia podyplomowe

Około 80% zajęć zrealizujesz na uczelni, a 20% na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych w Internecie i na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).

Koordynator kierunku

Anna_Pasierbska

Cześć,

jeśli masz pytania związane z rekrutacją na ten kierunek, zadzwoń lub napisz:

tel. +48 538 688 806
e-mail: anna.adamczyk@wsb.torun.pl

 

Anna Adamczyk-Pasierbska

koordynator kierunku

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.  

do 31 maja
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł: 

 • 600 zł zniżki w czesnym odliczane na pierwszym roku studiów 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz - 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł zniżki w opłacie wpisowej.

 

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 450 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty). Dodatkowo w programie jest zaplanowanych 180 godzin praktyk.

 

Warunkiem ukończenia studiów...

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 20
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 004
Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Tel.: +48 539 520 789,+48 538 688 806 +48 539 521 622 +48 664 426 909
Infolinia: 56 6814775

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 08:00-17:00
 • śr-cz: 08:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF