Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychologia w biznesie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Psychologiczne mechanizmy zaangażowania i motywacji
(16 godz.)
 • Co motywuje do lepszej pracy? - Czynniki motywujące do pracy
 • Narzędzia rozpoznawania motywów działania podległego personelu
 • Rozmowa motywująca / scenariusz / zasady / trening
Coaching jako narzędzie rozwoju
(16 godz.)
 • Psychologia doboru metod rozwojowych dla pracownika
 • Założenia procesu coachingu indywidualnego, czyli jak maksymalizować efektywność procesu
 • Struktura rozmowy coachingowej i trening rozmów
Psychologia podejmowania decyzji w biznesie
(16 godz.)
 • Przebieg procesu podejmowania decyzji
 • Deformacje przekonań a funkcjonowanie w biznesie
 • Reguły wybierania i oceniania. Co decyduje o tym, jak oceniamy?
Style kierowania i przywództwo w praktyce
(16 godz.)
 • Style przewodzenia. Jaki jest twój styl i co z tego wynika?
 • Zarządzanie młodym pokoleniem
 • Zadania menedżera oraz skuteczne sposoby ich realizowania
Techniki twórczego myślenia w biznesie
(8 godz.)
 • Kreatywność jako podstawowe narzędzie rozwoju biznesu. Mózg i jego możliwości
 • Co ogranicza kreatywne myślenie?
 • Trening technik kreatywnego myślenia
Metody efektywnego wykorzystywania czasu pracy
(8 godz.)
 • Obszary zarządzania swoim czasem
 • Zasady planowania. Reguły w planowaniu
 • Efektywna praca z kalendarzem, korespondencją i telefonami
Asertywność w biznesie
(16 godz.)
 • Dlaczego biznes oczekuje asertywności?
 • Obszary asertywności szersze niż sztuka mówienia „nie” i subtelna granica pomiędzy asertywnością a jej brakiem
 • Techniki zachowań asertywnych w kontaktach z klientami, przełożonymi, podwładnymi
 • Autodiagnoza własnej asertywności
Psychologia zmiany, czyli jak zarządzać sobą i zespołem w obliczu ciągłych zmian
(16 godz.)
 • Psychologiczny model reakcji na zmianę
 • Jak diagnozować etap zmiany, na którym znajduje się pracownik? 
 • Metodyka pracy z zespołem w zmianie
Psychologia rekrutacji
(16 godz.)
 • Narzędzia pracy rekrutera. Jak czytać CV i list motywacyjny?
 • Prowadzenie profesjonalnych rozmów rekrutacyjnych
 • Employer branding w praktyce
Psychologia budowania wizerunku i prowadzenia prezentacji
(16 godz.)
 • Jak kierować własnym wizerunkiem społecznym?
 • Narzędzia pracy prowadzącego prezentację
 • Trening wystąpień publicznych
Psychologia rozwiązywania konfliktów
(16 godz.)
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Jakie znane sposoby nie rozwiązują konfliktów?
 • Jak rozwiązywać konflikty społeczne? Jak interweniować w konflikt?
Praca indywidualna ‒ projekt
(10 godz.)
 • Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnień programowych.
Forma zaliczenia
Testy
Test końcowy